អំពីយើង

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Decathlon ដែលជាបណ្តាញហាងលក់រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលផ្តល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយដល់មនុស្សគ្រប់រូប។ http://sustainability.decathlon.com/

Decathlon បាននាំមកនូវសកម្មភាពពីរផ្សេងគ្នា: - ការរចនានិងផលិតទំនិញកីឡា - ការលក់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អតិថិជនបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1976 នៅជិតទីក្រុង Lille ភាគខាងជើងប្រទេសបារាំង Decathlon ឥឡូវនេះមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន 25 ដោយមានបុគ្គលិកចំនួន 80.000 នាក់មានសញ្ជាតិចំនួន 60 ។ Decathlon កម្ពុជាត្រូវបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 2011 ដោយមានការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ បុគ្គលិករបស់យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជនអន្តរជាតិនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពីគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងដើម្បីអភិវឌ្ឍឧស្សាហូបនីយកម្មនិងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកីឡា។ ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងអភិវឌ្ឍសកម្មភាពលក់រាយ។

មិត្តរួមការងាររបស់យើង


ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង

ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Decathlon ប្រទេសកម្ពុជាពួកយើងបានប្តេជ្ញាចិត្តហ្វឹកហ្វឺនបុគ្គលិករបស់យើងនិងអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគេ។ អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមរបស់ពួកគេ ដោយលើកទឹកចិត្តឱ្យអោយធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងទទួលខុសត្រូវ។ សព្វថ្ងៃនេះ គោលនយោបាយរបស់យើងគឺត្រូវលើកកម្ពស់ពីផ្នែកខាងក្នុងដែលជាអាទិភាពចម្បង។ មានការងារផ្សេងគ្នា 350 ប្រភេទនៅក្នុងក្រុមសំរាប់ឱកាសការងារហើយយើងធ្វើវគ្គបណ្តុះបណ្តាល 500,000 ម៉ោងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ "បុគ្គលិកពេញចិត្ត" គឺជាចេតនាដែលឆ្លងកាត់គ្រប់គោលនយោបាយធនធានមនុស្សរបស់យើង។ យ៉ាងណាមិញយើងនឹងធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់យើងមានភាពសប្បាយរីករាយប្រសិនបើយើងសប្បាយចិត្តខ្លួនឯង។ Decathlon ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលដើម្បីចូលរួមនិងគាំទ្រដល់កំណើនអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខ។.