អត្ថប្រយោជន៏ជាសមាជិក
អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើកីឡារបស់យើងដែលមានគណនីផ្លូវការនៅ Decathlon នៅកម្ពុជា។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ  សូមចុចនៅទីនេះ ដើម្បីឱ្យមានបទពិសោធកីឡាកាន់តែច្រើន

Free Click and collect in 2 hours

ការបង់ប្រាក់ងាយស្រួល

COD - បង់ប្រាក់ពេលទទួលឥវ៉ាន់

ការទូទាត់សុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតតាម

រយៈម៉ាស៊ីនម៉ាស្ទ័រកាតអេធីអឹមក្នុងស្រុក


Time slot delivery

ការដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេស

ងាយស្រួលរក្សាទុកអាសយដ្ឋានច្រើនក្នុងគណនីតែមួយ។ ដោយផ្អែកលើការបញ្ជាទិញផ្សេងគ្នាអ្នកអាចជ្រើសអាសយដ្ឋានដែលត្រូវគ្នា


Same day delivery

365 DAYS RETURN365 ថ្ងៃប្តូរត្រឡប់វិល

ពេញចិត្តឬពេញចិត្ត។ អ្នកអាចប្តូរត្រឡប់វិល ហើយគោលការណ៍ផ្លាស់ប្តូររបស់យើងមានសុពលភាពរហូតដល់ចំនួន 365 ថ្ងៃ។  សូមចុចនៅទីនេះ  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។


Economy delivery

ការធានារយៈពេលវែង

ការធានាពេញមួយជីវិតសម្រាប់តួកង់។

ការធានារយៈពេល 2 ឆ្នាំសម្រាប់ផលិតផលជាច្រើន។


Voluminous delivery

ការផ្តល់ជូនពិសេសពីក្រុមសហគមន៏កីឡាឌីកាត់ឡុន

យើងផ្តល់ជូននូវព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់មិនគិតថ្លៃទេ។ សូមចុចនៅទីនេះ  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។


Economy delivery

CLICK AND COLLECT

អ្នកអាចប្រើសេវាកម្ម Click and Collect 

សេវាកម្មនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតហើយបន្ទាប់មកអ្នកអាចមកទទួលយកការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនៅហាងរបស់យើង សូមចុចនៅទីនេះ.


សូមទាក់ទងផ្នែកទំនាក់ទំនងអ្នកប្រើរបស់យើងតាមរយៈ 099 777 519 ឬអ៊ីម៉ែល contact@decathlon.com.kh ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ។

រឡាញ់កីឡាហេតុអ្វីបានជារង់ចាំ? ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីរីករាយនឹងកីឡារបស់អ្នកហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះ។


SIGN UP NOW


Show results for