កីឡាឡើងជញ្ជាំង

51 ផលិតផល ផ្សេងទៀត កីឡាឡើងជញ្ជាំង

Show results for

manufacturer
SIMOND
category
Belay
សំភារៈ
ស្បែកជើង
sport_pratice
កីឡាឡើងភ្នំ VIA FERRATA
កីឡាឡើងភ្នំ MULTI - PITCH CLIMBING
កីឡាឡើងជញ្ជាំង OUTDOOR
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម ROCK CLIMBING
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
កីឡាតោងឡើងភ្នំទឹកកក ICE CLIMBING / NORTH FACE
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក GLACIER HIKING
កីឡាស្គី SKI TOURING
កីឡាឡើងជញ្ជាំង INDOOR
កីឡាចូលរូងភ្នំ CAVING
កីឡាជិះម៉ូតូឡើងភ្នំទឹកកក EXPEDITION
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម BOULDERING
កីឡាដើរខ្សែពួរ SLACKLINING
កីឡាចូលអន្លង់ជ្រោះ CANYONING
gender_id
មនុស្សពេញវ័យ
គ្មានភេទ
ក្មេង
ប្រុស
ស្រី
nature_id
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
ខ្សែពួរឡើងភ្នំ
មួកសុវត្ថិភាព
ឈុតសំណង់ Harness
ដីស Climbing chalk
ស្រោមដៃ Mittens
ខ្ទាស់់ Belay device
ធុង
ខ្លី Bermuda
ស្បែកជើងផ្ទាត់
ស្បែកជើងឡើងភ្នំ
ខ្ទាស់់ Quickdraw
ទំពក់ខ្ទាស់
ជ័រចាប់កាន់ឡើងភ្នំ
កាបូបដាក់ដីស
គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ឡើងភ្នំ
ខ្សែឡើងភ្នំ
Show results for