Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
SUBEA

ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល

8749532
$13,95
ពន្ធត្រូវបានបូកបញ្ចូល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
 • ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
ឈុត ព្រុយ ម៉ាស ឧបករណ៍ដកដង្ហើម មុជទឹក សម្រាប់ក្មេង SNK 500 - ខៀវ ប្រផេះ បៃតងស្រាល
ទំហំ:

size guide

My size is :

ចំនួន

Home Delivery
Within 48 Hours
Available
Click & Collect
Pickup in store within 4 Hours
ក្រុមអ្នករចនាយើងខ្ញុំបានបង្កើតឈុតនេះឡើងរួមមានព្រុយ ម៉ាស និងស្នុកគ័លសម្រាប់ក្មេងដែលចាប់ផ្តើមនិងជ្រមុជទឹកបែបស្នុកគ័ល។វាអាចឲ្យអ្នកអង្កេតជីវិតនានានៅក្រោមទឹកបាន។

១០០ ឈុតជ្រមុជទឹក មានកន្ទុយត្រី កាតាបយួរ និង សម្ភារៈជ្រមុជទឹកផ្សេងទៀត។ល្អបំផុតសម្រាប់ការជ្រមុជលើផ្ទៃទឹក!

បន្ទះព្រុយហែលទឹក: 50.0% Polypropylene

, 50.0% សារធាតុ Styrene Ethylene Butadiene Styrene (SEBS); កញ្ចក់: 40.0% Silicone

, 60.0% Polycarbonate

; បំពង់: 90.0% Polypropylene

, 10.0% សារធាតុ Styrene Ethylene Butadiene Styrene (SEBS); ការច្រកជាកញ្ចប់: 100.0% Polyester

BENEFITS

ងាយស្រួលប្រើ

ផ្លិតតូចធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួល ដើម្បីឱ្យព្រុយកាត់ទម្លុះទឹកនៅលើផ្ទៃខាងលើ។

ធន់បានយូរ

មានឡេន ប៉ូលីកាបូណាតសម្រាប់ធ្វើឲ្យសុវិត្ថិភាពមានការប្រសើរឡើង។

ផាសុខភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់

កន្លែងស៊កជើង​ធ្វើពីសារជាតិទន់ ដែលនឹងប្រែទ្រង់ទ្រាយនៅពេលស៊កជើងចូល។

ដែលស្របតាមរាងកាយ

បំពង់ខ្យល់ដែល់​ត្រូវ​បានច្នៃដើម្បីអំណោយផលដល់រាងកាយ សម្រាប់ក្មេង។

Instructions


TECHNICAL INFORMATIONS

ប្រដាប់ជប់ក្បាល

ផ្នែកបត់បាននៃម៉ាស់ដែលប៉ះនឹងផ្ទៃមុខ។

ស៊ីលីខន

ស៊ីលីខនគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលអាចបត់បានខ្លាំងនិងមិនបង្កប្រតិកម្ម។ ប្រដាប់ជប់ក្បាលស៊ីលីខនមានភាពបត់បែន សមរង្វង់នៃផ្ទៃមុខ ដែលបង្កើតបានជារបាំងទប់ទឹក។

កញ្ចប់ប៉ូលីកាបូណាត

កញ្ចក់ប៉ូលីកាបូណាតគឺជាកញ្ចប់ការពារប្រេះ។ ប៉ុន្តែវាឆាប់ឆ្កូត។

ផ្នែកមាត់

ទ្រង់ទ្រាយដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសរបស់វា ធ្វើឱ្យវាជាផ្នែកមួយនៃបំពង់ខ្យល់ប្រកបដោយផាសុខភាពបំផុតសម្រាប់មាត់របស់អ្នក។

បំពង់ខ្យល់

ទំហំនិងបរិមាណនៃបំពង់ខ្យល់នេះត្រូវបានសម្របខ្លួនទៅនឹងការដកដង្ហើមរបស់កុមារ។

កន្លែងដាក់ជើង

ផ្នែកនៃព្រុយដែលប្រអប់ជើងត្រូវបានដាក់។គេអាចបិទវាបានជិតទាំងស្រុង ដូចគ្នាពេលប្រើព្រុយជើងពេញដែរ ឬចំហរជាមួយខ្សែសារ៉េ ដូចជា ព្រុយដែលអាចសារ៉េបាន។

ធាង

ផ្នែករាបនៃព្រុយ ដែលជួយបង្កើតកម្លាំងរុញច្រាន។ កាលណាធាងកាន់តែវែងនិង/ឬកាន់តែរឹង នោះព្រុយនឹងកាន់តែខ្លាំង។ កាលណាធាងកាន់តែខ្លីនិង/ឬកាន់តែទន់ នោះព្រុយនឹងកាន់តែខ្សោយ។

ការរក្សាទុកព្រុយរបស់អ្នក

គន្លឹះបន្តិចបន្តួច៖ ព្រុយទាំងពីរអាចកឹបជាប់គ្នាបាន (កឹបនឹងចុងម្រាមនៃព្រុយនីមួយៗ) ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់ងាយស្រួល។

ការវាយតម្លៃ

ម៉ាស់នេះត្រូវបានបញ្ជាក់តាមបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវសុវត្ថិភាព យោងទៅតាម ស្តង់ដារ EN ២៥០ ១៩៧២ របស់អឺរ៉ុប។ ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ INPP (វិទ្យាស្ថានមុជទឹកជំនាញរបស់បារាំង)។

ទំហំនៃឈុត (ទំហំ ៣៤/៣៥ អឺរ៉ុប)

០,៨ គក្រ។

តើអ្វីជាម៉ាក SUBEA?

ឥឡូវ Tribord Diving ត្រូវបានគេហៅថា SUBEA ដែលជាម៉ាករបស់ Decathlon ខាងផ្នែកកីឡានៅក្រោមទឹក (ការជ្រមុជលើផ្ទៃទឹក ជ្រមុជក្រោមទឹក ជ្រមុជបាញ់ត្រី និងជ្រមុជសេរី)។ និមិត្តសញ្ញាលើផលិតផលជ្រមុជទឹកទាំងអស់របស់យើងនឹងត្រូវបានជំនួសម្ដងបន្តិចៗ។
ហេតុអ្វី SUBEA? ព្រោះមកពីប្រយោគ៖ បទពិសោធន៍ក្រោមផ្ទៃទឹកដ៏អស្ចារ្យ! ព័ត៌មានលំអិតសូមៈ www.subea.com