Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ

PONGORI

ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ

8491590
$7,00
$5,00
-28%
ពន្ធត្រូវបានបូកបញ្ចូល
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
  • ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
ស្រោមដងវាយកូនបាល់លើតុ TTC 100 - ខ្មៅ
ទំហំ:
ចំនួន

ស្តុកតាមហាង

ការពារដងរ៉ាកែតវាយកូនបាល់លើតុរបស់អ្នក។

ស្រោម TTC 100 របស់យើងធ្វើអោយដងរ៉ាកែតរបស់អ្នកជាប់បានយូរដោយការពារ ដោយការពារវាពីធូលីដី។

ក្រណាត់: 100.0% Polyester

BENEFITS

ការពារសំភារៈ

កៅស៊ូ (ផ្ទៃវាយ) ត្រូវបានការពារពីធូលីដី។

សមត្ថភាព

ស្រោមនេះអាចដាក់ដងវាយបានពីរ។