គ្រប់ប្រភេទកីឡា

4167 ផលិតផល ផ្សេងទៀត គ្រប់ប្រភេទកីឡា

Show results for

manufacturer
QUECHUA
ARTENGO
DOMYOS
TARMAK
KIPSTA
B'TWIN
OXELO
KALENJI
NABAIJI
SUBEA
GEONAUTE
TRIBORD
ORAO
OUTSHOCK
SIMOND
APTONIA
CAPERLAN
FOUGANZA
ITIWIT
NEWFEEL
FORCLAZ
OLAIAN
INESIS
SOLOGNAC
GEOLOGIC
ROCKRIDER
WED'ZE
OFFLOAD
PONGORI
ALLSIX
TRIBAN
CANAVERAL
PERFLY
category
Dinghy Sailing, Catamaran
GYM PILATES
កង់កុមារ BMX
កង់រ៉ូល័រ
កាយសម្ព័ន្ធ Artistic និង Rhythmic
ការដើរ Trekking
ការដើរមានឈើច្រត់
ការដើរហាត់ប្រាណ
ការស្ទូចត្រីជាមួយដងសន្ទូចវែង
ការស្ទូចត្រីទឹកប្រៃ
ការស្ទូចត្រីទឹកសាប
ការស្ទូចត្រីធំ PREDATOR FISHING
ការាត់តេ
កីឡា BOOMERANG
កីឡា Trekking
កីឡាកាយវប្បកម្ម
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធទារក
កីឡាចូលអន្លង់ជ្រោះ CANYONING
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
កីឡាជិះកង់ TREKKING
កីឡាជិះកង់ក្នុងក្រុង CITY BIKE
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះក្តារស្គី
កីឡាជិះទូកក្ដោង
កីឡាជិះសេះ
កីឡាតិននិស SQUASH
កីឡាតិន្និស
កីឡាទ្រីយ៉ាត្លុង
កីឡាបង្ហោះខ្លែង
កីឡាបាញ់ធ្នូ
កីឡាបាល់ក្នុងទឹក WATER POLO
កីឡាបាល់គប់
កីឡាបាល់ទាត់
កីឡាបាល់ទាត់ FUTSAL
កីឡាបាល់ទះ
កីឡាបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់
កីឡាបាល់បោះ
កីឡាបាល់ឱប
កីឡាបាល់ឱបអាមេរិក
កីឡាបុកប៊ីយែរ
កីឡាបេស្បល
កីឡាប្រដាល់
កីឡាប្រមាញសត្វ
កីឡាយោហ្កា
កីឡារត់ Jogging Running
កីឡារត់តាមផ្លូវ ROAD RUNNING
កីឡាវាយកូនគោល
កីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុ
កីឡាវាយសីបាត់មិនតុន
កីឡាស្គី
កីឡាហាត់ប្រាណក្នុងទឹក
កីឡាហុកគីលើទឹកកក
កីឡាហែលទឹក
កីឡាឡើងជញ្ជាំង CLIMBING
កីឡាឡើងភ្នំ
កីឡាឡើងភ្នំ HIKING & TREKKING
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
កីឡាអត្តពលកម្ម
កីឡាអុំទូកកានូឈរ STAND UP PADDLE
កីឡា​ FREE DIVING
កីឡា​ SCUBA DIVING
កីឡា​ SNORKELING
ក្តារស្គីទឹកកក Figure Skating
តង់
តេក្វាន់ដូ
ទូក Kayak​
បាល់ទាត់ ៥
បោះប៊ូល
ព្រួញ Darts
យូដូ / AIKIDO
រត់ Trail Running
រាំ
ស្គុទ័រ
ហ្វីទណេសចង្វាក់បេះដូង
ឧបករណ៏ Crosstraining
sport_pratice
កីឡាដើរឡើងភ្នំ NATURE HIKING
កីឡាដើរឡើងភ្នំ MOUNTAIN HIKING
កីឡា​ DESERT TREKKING
កីឡា​ TROPICAL TREKKING
កីឡា​ ARCTIC TREKKING
កីឡា​ BACKPACKING
កីឡា​ MOUNTAIN TREKKING
កីឡាដើរឡើងភ្នំ FAST HIKING
កីឡាដើរឡើងភ្នំ SNOW HIKING
កីឡាស្គី ALPINE SKIING
កីឡាជិះគាវទឹកកក
កីឡាក្តារស្គីទឹកកកតាមភ្នំ
ការដើរមានឈើច្រត់
កីឡាដើរប្រណាំង
កីឡាស្គី FREERIDE SKIING
កីឡាស្គី SKI TOURING
កីឡាស្គី FREESTYLE SKIING
កីឡាក្តារស្គីទឹកកក FREESTYLE
កីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុ
កីឡាវាយសីបាត់មិនតុន
កីឡាវាយកូនបាល់
កីឡាតិនីសឆ្នេរខ្សាច់
កីឡាតិននិស SQUASH
កីឡាបាញ់ពណ៌ SPEEDBALL
កីឡាវាយកូនបាល់ FRONTENIS
កីឡាវាយកូនបាល់ PADEL
កីឡា PICKLEBALL
កីឡាវាយសី SPEEDBADMINTON
កីឡាវាយសី PETECA
កីឡាវាយកូនបាល់ FRESCOBALL
កីឡាវាយកូនបាល់ BASQUE SPORTS
កីឡាវាយបាល់រ៉ាកែត RACKETBALL
កីឡាប្រើប្រាស់រ៉ាកែត
កីឡាកាយវប្បកម្ម
ការកម្តៅសាច់ដុំ
ការាត់តេ
JIUJITSU
កុងហ្វូ
CAPOEIRA
តេក្វាន់ដូ
កីឡាប្រដាល់ FULLCONTACT
កីឡាប្រដាល់សេរីមូយថៃ
កីឡាប្រដាល់ SAVATE
កីឡាប្រដាល់
កីឡាចំបាប់
បាល់ឡេ
កីឡា​ CARDIO
កីឡាយោហ្កា
កីឡាហាត់ប្រាណ PILATES
ការអប់រំនិងកីឡាកាយសម្ព័ន្ធ
កីឡាហាត់ប្រាណ TONING
កីឡាហាត់ប្រាណ STEP
កីឡាជិះកង់/ RPM / កីឡាធាក់កង់ម៉ាសីុន / កីឡាជិះកង់
កីឡាកាយវប្បកម្ម CROSS TRAINING
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធទារក
កីឡាប្រដាល់សេរី
AIKIDO
ខិនដូ
ថៃជីឈួន TAICHI CHUAN
យូដូ
កីឡាហាត់ប្រាណ LIA
កីឡាហាត់ប្រដាល់
កីឡាហាត់លោត TRAMPOLINING
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្ត
រាំសម័យថ្មី / រាំតាមផ្លូវ
រាំសម័យថ្មី / ហ្សាស
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធ
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធស៊ុយអែដ
កីឡារាំ FLAMENCO
កីឡាបាល់បោះ
គ្រប់ប្រភេទកីឡា
កីឡាបាល់គប់
កីឡាបាល់ទាត់
កីឡាបាល់ទាត់៥នាក់ម្ខាង
កីឡាបាល់ទាត់ឆ្នេរខ្សាច់
កីឡាបាល់ទាត់ FUTSAL
កីឡាបាល់ឱបអាមេរិក
កីឡាបាល់ឱបឆ្នេរខ្សាច់ BEACH RUGBY
កីឡាបាល់ឱប TOUCH RUGBY
កីឡាបាល់ឱប RUGBY LEAGUE
កីឡាបាល់ឱប RUGBY 15S
កីឡាបាល់ទះ
កីឡាបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់
កីឡា LACROSSE
កីឡាហុកគី FLOORBALL
កីឡាហុកគី FIELD HOCKEY
កីឡា NETBALL
កីឡាបេស្បល
កីឡាវាយកូនបាល់ SOFTBALL
កីឡា Cricket
កីឡាបាល់ឱប RUGBY 7S
កីឡាជិះកង់ BMX
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះកង់ TRADITIONAL URBAN CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID CYCLING
កីឡាជិះកង់ SPORT TRAIL MTB
កីឡាជិះកង់ GRAVEL CYCLING
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
គ្រប់កីឡាជិះកង់លើភ្នំ MTB
កីឡាជិះកង់ COMPACT BIKE CYCLING
កីឡាជិះកង់ URBAN CYCLE TREKKING
កីឡាជិះកង់ URBAN SPEED CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TREKKING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TOURING
កីឡារត់ JOGGING
កីឡាជិះស្គី RECREATIONAL FITNESS ROLLER
កីឡាជិះស្គី FREERIDE ROLLER
កីឡាជិះស្គីរាំ ARTISTIC ROLLER
កីឡាទ្រីយ៉ាត្លុង
កីឡាស្គុទ័រ
កីឡាស្គុទ័រ FREESTYLE
កីឡាហុកគី ROLLER HOCKEY
កីឡាហុកគី BALL HOCKEY
កីឡាហុកគីតាមផ្លូវ STREET HOCKEY
កីឡាហុកគី INLINE HOCKEY
កីឡាប្រណាំងស្គីROLLER DERBY
កីឡាជិះស្គី SPEED ROLLER
កីឡាស្គុទ័រក្នុងក្រុង
កីឡាជិះក្តារ LONGBOARD
កីឡាជិះក្តារ CASTER BOARD
កីឡាជិះក្តារ CRUISER BOARD
កីឡាជិះក្តារ SKATEBOARD
កីឡាជិះស្គីលើទឹកកក
កីឡាជិះស្គីរាំលើទឹកកក
កីឡាហុកគីលើទឹកកក
BANDY / កីឡាហុកគីរុស្ស៊ី
កីឡាអត្តពលកម្ម
កីឡារត់ TRAIL
កីឡារត់តាមផ្លូវ ROAD RUNNING
កីឡាហែលទឹក
កីឡាហែលទឹក OPEN WATER SWIMMING
កីឡារាំក្នុងទឹក SYNCHRONISED SWIMMING
កីឡាជ្រមុជទឹក
កីឡាបាល់ក្នុងទឹក WATER POLO
កីឡាហាត់ប្រាណក្នុងទឹក AQUAGYM
កីឡាជិះកង់ក្នុងទឹក AQUABIKE
ការដើរ
កីឡា ORIENTEERING
កីឡាជិះទូកក្ដោង
កីឡាជិះនាវា YACHT កំសាន្ដ
កីឡាប្រណាំងនាវាYACHT
កីឡាជិះសេះ WESTERN RIDING
កីឡាជិះសេះ ETHOLOGIE
កីឡាជិះសេះបោះបាល់ HORSE BALL
កីឡាជិះកូនសេះ PONY GAMES
កីឡាជិះសេះ DRESSAGE
កីឡាជិះសេះ SHOW JUMPING
កីឡាជិះសេះ EVENTING
កីឡាជិះសេះ TRAIL RIDING
កីឡាជិះសេះ ENDURANCE RIDING
ការជួយសង្គ្រោះពេលលុងទឹក LIFESAVING
កីឡាហែលទឹក AQUALEARNING
កីឡា​ SNORKELING
កីឡា​ SCUBA DIVING
កីឡា​ FREE DIVING
កីឡា​ SPEAR FISHING
កីឡាទូកកានូ WAVE KAYAKING
កីឡាប្រណាំងទូកកានូ RACE KAYAKING
កីឡាទូកកានូ TOURING KAYAKING
កីឡាអុំទូកកានូឈរ TOURING STAND UP PADDLE
កីឡាអុំទូកកានូឈរ RACE STAND UP PADDLE
កីឡាអុំទូកកានូឈរ WAVE STAND UP PADDLE
SKIMBOARD
BODYBOARD
កីឡាជិះក្តារស្គីលើរលក
FREERIDE WINDSURFING
WAVE WINDSURFING
RACE WINDSURFING
FREE RIDE
ការបង្ហោះខ្លែង STATIC KITE
ការបង្ហោះខ្លែង STUNT KITE
SAMBO
កីឡាឡើងជញ្ជាំង INDOOR
កីឡាឡើងជញ្ជាំង OUTDOOR
កីឡាតោងឡើងភ្នំទឹកកក ICE CLIMBING / NORTH FACE
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម ROCK CLIMBING
កីឡាជិះម៉ូតូឡើងភ្នំទឹកកក EXPEDITION
កីឡាចូលអន្លង់ជ្រោះ CANYONING
កីឡាឡើងភ្នំ MULTI - PITCH CLIMBING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម BOULDERING
កីឡាឡើងភ្នំ VIA FERRATA
កីឡាដើរខ្សែពួរ SLACKLINING
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក GLACIER HIKING
កីឡាចូលរូងភ្នំ CAVING
FREE STYLE
WAVES
RACE
BODYSURF
ការបង្ហោះឆ័ត្រយោង POWER KITE
ការបង្ហោះខ្លែង LAND KITE
ការបង្ហោះខ្លែង SNOW KITE
ការស្ទូចត្រី LEDGERING FISHING
ការស្ទូចត្រី LURE FISHING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ LEDGERING FISHING
ការស្ទូចត្រី QUIVER/FEEDER FISHING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ TROLLING
ការស្ទូចត្រី MATCH FISHING
ការស្ទូចត្រី BOLOGNESE FISHING
ការស្ទូចត្រីជាមួយដងសន្ទូច APPART ROD
ការស្ទូចត្រី BOMBETTE FISHING
ការស្ទូចត្រី TROUT FISHING IN FISHERIES
ការស្ទូចត្រីជាមួយដងសន្ទូច TELESCOPIC ROD
ការស្ទូចត្រីដោយដងចិន
ការស្ទូចត្រី CARP COARSE
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ JIGGING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ BOTTOM FISHING
ការស្ទូចត្រីទឹកសាប
ការស្ទូចត្រី NATURAL BAITS TROUT FISHING
ការស្ទូចត្រីឆ្លាំង
ការស្ទូចត្រី FLY FISHING
ការស្ទូចត្រីជាមួយនុុយងាប់
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ SURFCASTING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ FLOAT FISHING
ការអង្រុតត្រី
ការរាវលៀសគ្រំសមុទ្រ
ការស្ទូចត្រីលើទឹកកក
ការស្ទូចមឹកសមុទ្រ
កីឡាប្រមាញសត្វនឹងធ្នូ BOWHUNTING
កីឡាសង់តង់ BUSHCRAFT
កីឡាទស្សនាសត្វព្រៃ WILDLIFE WATCHING
កីឡាប្រមាញសត្វ MIGRATORY GAME HUNTING
កីឡាប្រមាញសត្វតូច
កីឡាប្រមាញសត្វធំ
កីឡាប្រមាញសត្វ STALK HUNTING
កីឡាប្រមាញសត្វទាព្រៃ WATERFOWL HUNTING
គប់ថាស់
BOOMERANG
កីឡាវាយកូនគោល
កីឡាបាញ់ថាស CLAY PIGEON SHOOTING
កីឡាបាញ់កាំភ្លើងខ្យល់ AIR RIFLES SPORT SHOOTING
កីឡាបាញ់កាំភ្លើងខ្យល់វែង 22 LONG RIFLE SPORT SHOOTING
កីឡាបាញ់ធ្នូ
កីឡាប៉េតង់ / កីឡាបោះកូនគោលឈើ / កីឡាប៊ូល
ល្បែងបុកស្នុកគ័រ
កីឡាបុកប៊ីយែរអាមេរិច
កីឡាបុកប៊ីយែរអង់គ្លេស
កីឡាគប់ព្រួញជ័រ
កីឡាគប់ព្រួញដែក
gender_id
គ្មានភេទ
មនុស្សពេញវ័យ
ក្មេង
ទាំង២ភេទគ្រប់វ័យ
ស្រី
ប្រុស
ក្មេងស្រី
ក្មេងប្រុស
នារី
បុរស
ទារក
ទារកប្រុស
ទារកស្រី
សេះ
កូនសេះ
nature_id
Tent pegs
បង្គោលតង់យឺត
Groundsheet
Tarp
ពូក
គម្របពូកខ្យល់
ប្រអប់ Coolbox
Clilp វ៉ែនតា
ខ្សែចង់តង់
គម្របដប
ខ្នើយ
ចុងបង្គោល
គ្រែបោះជំរុំ
ដបជាតិ Isothermal
វ៉ែនតាខ្មៅ
Laces
កាំបិតផ្សេងៗ
ប្រអប់ដាក់វ៉ែនតា
ស្នប់
អាវ Fleece
របាំង
ម៉ាស៊ីន​សប់ខ្យល់ដោយដៃ
ស្រោមដៃ
ប្រអប់បាយ
តង់់
ស្បែកជើងសង្រែក
មុងកំចាត់មូស
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
ចុងស្នប់
អាវយឺត
ខោ
ដងវ៉ែនតាខ្មៅពាក់ពីលើ
កាបូបសម្រាប់ដាក់ឥវ៉ាន់គេង
ស្រោមជើង
ខ្លី
អង្រឹង
គោម
ថង់ដៃ
Overtrousers
Jerrycan
ទឹកផ្ដាឈូក
កាំបិត
ខ្សែសំប៉ែត
អាវស៊ក់
Gaiters
មួក
Monocular
កែវយឺត
សំពត់ខោ
ខោរឹប Cropped leggings
ថង់គ្របកាបូប
ទំពក់តង់
ដងបង្គោល
ញញួរ
កៅអី
តុបោះតង់
អាវធំ Jacket អត់ដៃ
កំរាលគ្របសេះ
ស្រោមជាតិ Isothermal
បង្គោលសម្រាប់ឡើងភ្នំ
អាវការពារខ្យល់
កាបូបដាក់កំរាលគេង
ធុង
ស្រោមបា
កាបូបធ្វើដំណើរ
មួក Sun hat
អាវប៉ង់តូ
ប្រអប់បាយរថ្ងៃត្រង់
កៅអីបត់
ខ្សែវ៉ែនតា
ឈុតខ្ទះ
អាវដៃខ្លី
ថង់ទឹក
ខ្សែក្រវ៉ាត់ដាក់លុយ
មូលដ្ឋាន
ប៊ូល
សាប៊ូដុសខ្លួន
សំណាញ់តុពីងប៉ុង
សីប្លាស្ទិច
កញ្ចប់ដាក់បាល់
បំពង់ Pickup
កងដៃ
បាល់ Speedball
គ្រាប់បាល់តិន្និស
វ៉ែនតា​សុវត្ថិភាព
បូចង់សក់
ផ្ទាំងវាយតិន្និស
សីរោមសត្វ
តុពីងប៉ុង
សំណាញ់តិន្និសឆ្នេរសមុទ្រ
ប្រឆាំងការរំញ័រ
អាវ Polo ដៃខ្លី
សំពត់
រ៉ាកែតវាយសី Badminton
សំណាញ់តិនីស
រ៉ាកែត Speedball
គ្រូបង្វឹកតិន្និស
ខ្សែរ៉ាកែត
ដងកាន់
ថេបរុំដងកាន់
រ៉ាកែតតិន្និស
រ៉ាកែតតិន្និសឆ្នេរសមុទ្រ
រ៉ាកែតកីឡា Squash
គ្រាប់​បាល់ Squash ball
បាល់ Tennis trainer
មួក Visor
កាបូបកីឡា
សំណាញ់វាយសី
គ្រាប់បាល់ប៉េងប៉ុង
បាល់
របា
ឧបករណ៏ការពារជើង
ឧបករណ៏ការពារមាត់
កាបូបព្យួរ
ពាក់កណ្តាលចំណុច
បាវខ្សាច់ Punch bag
ស្រោមដៃ Mittens
មួកសុវត្ថិភាព
កម្រាលហាត់ប្រាណ
បាល់ហាត់ប្រាណ
កែបកង់
ខ្សែលោតអន្ទាក់
ឧបករណ៏ការពារស្មងជើង និង ជើង
អាវកាក់ទម្ងន់
ទ្រនាប់ស្រោមដៃ
ខ្សែក្រវ៉ាត់
ឧបករណ៍សំអាត
ដុំដែក
ឥដ្ឋ Yoga
ម៉ាស៊ីន Treadmill
ថង់ទម្ងន់
បារអាវង
កញ្ចប់
ម៉ាស៊ីន Cross trainer
កំប៉ុងក្រលុក
បន្ទះខ្សែ Suspension strap
ម៉ាស៊ីន Stepper
Console
ម៉ាស៊ីន Exercise bike
ជំរុញ
របា Push up
ខ្សែក្រវាត់
ខោខ្លី Sweat shorts
កន្លែងសម្រាប់ DIPs
ទំងន់
ទូររបា
របា Squat rack
Press bench
ទម្រដាក់ដបទឹក
ម៉ាស៊ីន Step
កីឡាអាវទ្រនាប់កីឡា
សោទំងន់
កន្សែងដែលមិនរអិល
កៅស៊ូយឺត
ឈុតTracksuit
ខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាក់ទំងន់
បន្ទះទំពក់លើកទំងន់
ក្តារលំនឹង
ខ្សែក្រវ៉ាត់ lumbar
ខ្សែពួរ
ស្រោមដៃហាត់
ស្រោមដៃប្រដាល់
ឯកសណ្ឋាន
ខោរឹប 7/8
ឧបករណ៏ការពារជង្គង់
កៅស៊ូ
បាល់ Peanut ball
អាវ Sweatshirt
ប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះ
កម្រាលដុំដែក
បន្ទះ
ប្រតោង់ Quickdraw
ខ្សែបួងសក់
ឌីស
Zafu
Medicine ball
ផ្លូវរូងក្រោមដី
បូចង់សក់ Scrunchy
Gym នៅផ្ទះ
ប្រូតេអ៊ីនគ្មានខ្លាញ់
អគារហាត់ប្រាណ
Foam រូឡូ
បាល់ទម្ងន់
បន្ទះការពារកដៃហាត់ប្រាណ
សំណាញ់
សំណាញ់បាល់បោះ
គ្រាប់បាល់បោះ
កង់ការពារជង្គង់
កង់ការពារកជើង
កង់ការពារភ្លៅ
ឧបករណ៏ទម្រស្មា
បន្ទះជំនួយ
កង់ការពារកែងដៃ
បន្ទះបិទ Kinesiology
កង់ការពារមេដៃ
ឧបករណ៏ការពារកែងដៃ
អាវយឺតក្នុង
ខោក្នុង
ទម្រម្រាមដៃ
តុគ្រូបង្វឹក
កាបូប
Binding
សំណាញ់បាល់
ខ្សែចង់កញែ្ច
សំណាញ់ Keepie uppie
កាតអាជ្ញាកណ្តាល
ក្បាលវ៉ាល់បាល់
កញែ្ច
កោណដាក់សំគាល់ Cone
អ្យេម
កងដៃសម្រាប់មេក្រុម
ដងរបា Speed hurdle
គោលបាល់ទាត់
ថង់ដាក់ស្បែកជើង
ដៃចង្កូត
ប៊ិចគូស
ជណ្តើរសម្រាប់់ហាត់
កង់បង្វិលក្បាលពោះ
អាវការពារ
ឧបករណ៏ការពារធ្មេញ
ស្បែកជើងហ្វុតសាល
គ្រាប់បាល់ទាត់
ស្រោមដៃអ្នកចាំទី
ស្បែកជើងទាត់បាល់
សំណាញ់បាល់ទះ
គ្រាប់បាល់ទះ
គ្រាប់បាល់ឪប
ស្បែកជើង Cleated shoes
ដងវាយបេហ្ស៍ប័ល
ឈ្នាន់
បន្ទះហ្វ្រាំង
ខ្សែនិង Housing guide
ស្រោមបំពង់
កងគៀប Seat post clamp
ទំពក់ដាក់កង់
ដងចង្កូត
ចាំង
ដៃហ្វ្រាំង
Spacer
កន្ត្រក់កង់
ខ្សែហ្វ្រាំង
ខ្សែ Derailleur
សំបកខ្សែលីប
ប្រដាប់ដាក់ដបទឹក
កញ្ចក់​មើល​ក្រោយ
ឧបករណ៍ាការពារចោរលួច
toe-clip
បន្ទះរឹម
ជើងបញ្ឈរ
ម៉ូនីទ័រកង់
ម៉ែត្រមេដែកម៉ែត្រ
Free wheel
ច្រវាក់
ស្កត់បិតដៃកង់
ខ្សែច្រវាក់ Quick Release
បន្ទះជ័រចាំង
ដុំទប់កង់
ពិលកង់
ចង្កឹះលេខរថយន្ដ
derailleur
ហ្វ្រាំង
បង់ការពារការមុតធ្លុះ
សំបកកង់
ដប​ទឹក
Safety vest
ខ្ទាស់ខោ
គម្របកែប
ឈុតនៅលើ aerobar
កន្សែង
គំរបភក់
ត្រែ
ដែកការពារលីបកង់ Derailer protector
កាសែត
Derailleur stem
adaptor
ខោរឹប
ឧបករណ៍ការពារ
កង់ផ្តល់លំនឹង
កាបូប Frame bag
ខោខ្លីប្រណាំងកង់
ខោជិះកង់
កាបូបចង្កូតកង់
កង់សម្រាប់ផ្លូវ
កង់សម្រាប់ភ្នំ
កង់បត់
កង់កុមារ
កាបូបដាក់ទារក
ដុំបង្វិលកង់
Smartphone bracket
កាបូបកែបកង់
CAP ដៃចង្កូត
សោតាន់
ប្រអប់ដាក់សំភារៈ
ជើងទ្ររោងជាង
ធុងឧស្ម័ន CO2
បង់ Doodad
ឧបករណ៍ពហុមុខងា
Rack ឥវ៉ាន់
កង់សម្រាប់ទីក្រុង
កង់ Hybrid
ទម្រទប់កង់ Turbo trainer
ក្បាលខ្សែហ្រ្វាំង
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
អាវយឺតដៃវែង
ដៃអាវ ​Arm cover
ស្គុទ័រ
ក្ដារ Wave board
ស្គី​ទឹកកក
ស្គី
ក្តារស្គី
Cruiser Skate
ទូដាក់ឥវ់ាន់
ជិះស្គីក្ដារជិះក្ដារវែង
គម្របកង់ស្គុទ័រ
Sticker
រថយន្តដឹកទំនិញ
សំណាញ់បោកសំលៀកបំពាក
នាឡិកា
ខោវែងសម្រាប់រត់
ខ្សែក្រវាត់ដាក់ដបទឹក
ឧបករណ៍រង្វាស់ការហាត់ប្រាណ
ម៉ូនីទ័រអត្រាបេះដូង
ខោក្នុង Boxer shorts
ខោក្នុង Briefs
ក្រវាត់ដៃដាក់ទូរស័ព្ទ
ខោខ្លីសម្រាប់រត់ 3/5
ពិល
ស្បែកជើងបាតដែក
ចង្កៀង
ប្រព័ន្ធ GPS
នាឡិកា Stopwatch
កាស់
ខោ Cropped trousers
ខោខ្លីសម្រាប់រត់
ម៉ូនីទ័រសម្បទា
ខោខ្លីីសម្រាប់រត់
អាវទ្រនាប់
ខោ​ក្នុងនារី
ខ្ទាស់ច្រមុះ Nose clip
ក្តារទាត់ Kick board
វ៉ែនតាហែលទឹក
បំពង់អណ្តែត Swim noodle
ពោងពាក់ដៃ Swim armband
ខោទឹកនោមសម្រាប់ហែលទឹក
ឈុត​ហែលទឹក
ខ្សែក្រវ៉ាត់ហែលទឹក
ថង់
ពោងហែលទឹកទារក
មួកហែលទឹក
ឈុតហែលទឹកមួយផ្នែក
ពោងហែលទឹក
ខោខ្លីហែលទឹក Swim bottom
ម៉ាសជ្រមុជទឹក
ប្រដាប់លេងក្នុងទឹក
កាវកាក់ហាត់ប្រាណ
ស្បែកជើង Clogs
អាងហែលទឹក
ខោ ប៊ីគីនី
ខោខ្លីហែលទឹក
ក្តារហែលទឹក
ឆ្នុកចុកត្រចៀក
ម៉ាស
ឈុតហែលទឹក
ឈុត
ស្បែកជើងផ្ទាត់
កាត់បន្ថយអ័ភ្រ
ពោង
ស្រោមដៃហែលទឹក
ស្បែកជើង Aquashoes
អាវ Neoprene
ពោង Snorkeling
Mount កាមេរ៉ា
និយ័តករមុជទឹក
ពោង Observation
ខ្សែរុំជំវិញកដៃ
អាវកាក់ Buoyancy Compensator
Attachment របស់ម៉ាសជ្រមុជរទឹក
ខោខ្លឺ Neoprene
ពោងសុវត្ថិភាពពេលជ្រមុជទឹក
ទំពក់ខ្ទាស់
ក្តារសរសេរក្នុងទឹក
ត្រីវិស័យ
ម៉ែត្រ Pedometer
ថង់ផែនទី
កម្មវិធីចាក់ម៉ាស៊ីនចាក់ MP3
ប្រអប់សម្រាប់ដាក់ធុងទឹក
ច្រវា
អាវកាក់ Bouyancy
អាវ
ហោប៉ៅខោហែលទឹក
ឧបករណ៍ជួសជុល
ស្រោមដៃ​ប្រដាល់
ខោការពារក្រលៀន
Dobok
ខ្ទាស់់ Quickdraw
គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ឡើងភ្នំ
ដីស Climbing chalk
កាបូបដាក់ដីស
ឈុតសំណង់ Harness
ខ្សែឡើងភ្នំ
ខ្ទាស់់ Belay device
ដៃម៉ាស្សា
ស្រោមជើងជំនួយ
ជែលងូតទឹក
កញ្ចប់ ក្តៅ / ត្រជាក់
ដៃ / ស្រោមកំដៅជើង
ឈើម៉ាស្សា
បាល់ម៉ាស្សា
ឈុត Triathlon
របាធញ្ញជាតិ
ថ្នាំរាវការពារកម្តៅថ្ងៃ
សំណរ
Hardbait
កន្រ្តង
កន្ត្រកដាក់ត្រី
Rod
ខ្សែ​ Line attachment
ម៉ា​ឡេ​តដោះបន្លា Surf casting
ខ្សែសន្ទូចត្រី Mackerel
Reel
ដៃអាវ
នុយត្រី
Feeder
កណ្ដឹង
សំលៀកបំពាក
ទំពក់ Jig head
ចេស
ខ្សែស្ទូចត្រី Fluorocarbon
ខ្សែ Braid
ទំពក់បង្វិល
Swivel
ប្រអប់សម្រាប់ដាក់ដាក់ឥវ់ាន់
Spinner
នុយទុន
កន្ត្រៃ
ស្បែកជើងជិះសេះ
ឈ្នាន់កែបសេះធ្វើពីស្បែក
ស្បែកជើង Jodhpur
ជើងសេះ
បង់រុំភ្នែកគោលជើងសេះ
ខោជិះសេះ
បរិវេណ
ស្រោម Half Chaps
កែបសេះ
ឧបករណ៏ការពារខ្នង
បង់ប៉ូឡូ
ក្រាស់សិត Curry Comb
បន្ទះពូកកែបសេះ
ថង់ដាក់មួកសុវត្តិភាព
រំពាត់
កាបូបដុសច្រាសខ្លួនសេះ
ប្រអប់តែងខ្លួន
កាបូបមិនជ្រៀបទឹក
ស្បែកជើងព្រុយត្រី
kayak
ម៉ាសីុនសប់អគ្គិសនី
គម្របការពារ
ទូកសម្រាប់ឈរអុំ
ស្បែកជើង Neoprene booties
បង្គោលសម្រាប់ដើរ
ឧបករណ៍រង្វាស់ខ្នាត់
ខ្សែក្រវាត់ដើមទ្រូង
ថ្មបង្កាត់ភ្លើង
Power bank
ឆ្នាំងសាក
អាវរោមសត្វ
ថាសបោះ
Boomerang
គ្រាប់បាល់កូនគោល
ប្រមូលគ្រាប់បាល់
ថង់ Tee bag
កម្រាល Putting mat
Tee
គម្របក្បាល Putter
ឆ័ត្រ
Wedge
ជក់
Divot tool
បាល់ស្ដិនស៊ីល
Ball marker
ទំពក់ឆ័ត្រ
ដងដែកវាយកូនគោល
ខ្លី Bermuda
ឈុតដងវាយកូនគោល
ថង់ដាក់កូនគោល
Putter
ឈើតម្រឹម
ប្រអប់ Putting set
ស្បែកជើងជ័រកខ្លី
ស្បែកជើងជ័រកវែង
ព្រួញ
ផ្ទាំងសីប
ការការពារ
ធ្នូ
ចុងព្រួញ
ខ្សែធ្នូ
Bow sight
ទម្រទាញព្រួញ Arrow puller
ឧបករណ៏ផ្តល់លំនឹងធ្នូ
កន្លែងដាក់ព្រួញ
ក្បាលប៊ូតុង Berger
Pallet
Jack
កាបូបដាក់ព្រួញ
ដីសឈើបុកប៊ីយ៉ា
ឈើបុកប៊ីយ៉ា
ឈ្នាន់កង់
ខោខ្លីជិះកង់
កាមេរ៉ា​វីដេអូ
អ្យេមជិះកង់ខ្លី 3/4
មួក Balaclava
ខោរឹប Baselayer
មួក Beanie
ស្បែកជើងបាល់ឱប
គ្រាប់បាល់ឱប
ផ្ទាំងសុីប
Dartboard
ព្រួញរោមសត្វ
ដងផ្លែព្រួញ
Show results for