គ្រប់ប្រភេទកីឡា

4429 ផលិតផល ផ្សេងទៀត គ្រប់ប្រភេទកីឡា

Show results for

manufacturer
QUECHUA
ARTENGO
DOMYOS
TARMAK
KIPSTA
B'TWIN
OXELO
KALENJI
NABAIJI
SUBEA
GEONAUTE
TRIBORD
ORAO
OUTSHOCK
SIMOND
APTONIA
CAPERLAN
FOUGANZA
ITIWIT
NEWFEEL
FORCLAZ
OLAIAN
INESIS
SOLOGNAC
GEOLOGIC
ROCKRIDER
WED'ZE
OFFLOAD
PONGORI
ALLSIX
TRIBAN
COPAYA
CANAVERAL
PERFLY
FLX
VAN RYSEL
category
កង់កុមារ BMX
កង់រ៉ូល័រ
កង់ឡើងភ្នំ
កាយសម្ព័ន្ធ
ការដើរមានឈើច្រត់
ការដើរហាត់ប្រាណ
ការស្ទូចត្រីទឹកប្រៃ
ការស្ទូចត្រីទឹកសាប
ការស្ទូចត្រីធំ
ការហាត់ប្រាណ
ការអប់រំកាយសម្ព័ន្ធ
ការាត់តេ
កីឡា BODYBOARD
កីឡា Cricket
កីឡា WINDSURF
កីឡាកាយវប្បកម្ម
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធទារក
កីឡាគប់ថាសប៊ូមារេច
កីឡាគប់ព្រួញ
កីឡាជិះកង់
កីឡាជិះកង់ក្នុងក្រុង
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ
កីឡាជិះកង់ឡើងភ្នំ
កីឡាជិះកង់អន្តរម៉ូឌែល
កីឡាជិះក្តារស្គី
កីឡាជិះក្តារស្គីលើរលក
កីឡាជិះខ្លែងស្គី
កីឡាជិះទូកកាយាក
កីឡាជិះសេះ
កីឡាជ្រមុជ
កីឡាជ្រមុជទឹក
កីឡាដើរប្រណាំង
កីឡាដំណើររុករក
កីឡាតិន្និស
កីឡាទ្រីយ៉ាត្លុង
កីឡាបង្ហោះខ្លែង
កីឡាបរបាញ់
កីឡាបាញ់ធ្នូ
កីឡាបាល់ក្នុងទឹក
កីឡាបាល់គប់
កីឡាបាល់ទាត់
កីឡាបាល់ទាត់ហ្វូសាល
កីឡាបាល់ទះ
កីឡាបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់
កីឡាបាល់បោះ
កីឡាបាល់ឱប
កីឡាបាល់ឱបអាមេរិក
កីឡាបុកប៊ីយែរ
កីឡាប្រដាល់
កីឡាប្រមាញសត្វ
កីឡាយោហ្កា
កីឡាវាយកូនគោល
កីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុ
កីឡាវាយកូនបាល់
កីឡាវាយសីបាត់មិនតុន
កីឡាស្វើស
កីឡាហាត់ប្រាណក្នុងទឹក
កីឡាហែលទឹក
កីឡាឡើងជញ្ជាំង
កីឡាឡើងភ្នំ និង រត់តាមភ្នំ
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក
កីឡាអត្តពលកម្ម
កីឡាអុំទូកកានូឈរ
កីឡា​ជ្រមុជទឹកស្គូបារ
ក្តារស្គីទឹកកក
ជិះទូកក្ដោង
ជឺជីតស៊ូ
តង់
តិន្និសលើឆ្នេរ
តេក្វាន់ដូ
បោះប៊ូល
យូដូ / អាកៃដូ
រត់ប្រណាំង
រាំ
លោតត្រាំពូលីន
ស្គុទ័រ
ហាត់ប្រាណគ្រូសហ្វីត
ហ្វីទណេសចង្វាក់បេះដូង
sport_pratice
កីឡាដើរឡើងភ្នំ NATURE HIKING
កីឡាដើរឡើងភ្នំ MOUNTAIN HIKING
កីឡាដើរឡើងភ្នំ FAST HIKING
កីឡាដើរឡើងភ្នំ SNOW HIKING
កីឡា​ DESERT TREKKING
កីឡា​ TROPICAL TREKKING
កីឡា​ ARCTIC TREKKING
កីឡា​ BACKPACKING
កីឡា​ MOUNTAIN TREKKING
កីឡាស្គី ALPINE SKIING
កីឡាជិះគាវទឹកកក
កីឡាក្តារស្គីទឹកកកតាមភ្នំ
កីឡាដើរប្រណាំង
គ្រប់ប្រភេទកីឡា
កីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុ
កីឡាវាយកូនបាល់
កីឡាតិនីសឆ្នេរខ្សាច់
កីឡាវាយសីបាត់មិនតុន
កីឡាតិននិស SQUASH
កីឡាបាញ់ពណ៌ SPEEDBALL
កីឡាវាយកូនបាល់ FRONTENIS
កីឡាវាយកូនបាល់ PADEL
កីឡា PICKLEBALL
កីឡាវាយសី SPEEDBADMINTON
កីឡាវាយសី PETECA
កីឡាវាយកូនបាល់ FRESCOBALL
កីឡាវាយកូនបាល់ BASQUE SPORTS
កីឡាវាយបាល់រ៉ាកែត RACKETBALL
កីឡាប្រើប្រាស់រ៉ាកែត
កីឡាកាយវប្បកម្ម
ការាត់តេ
JIUJITSU
កុងហ្វូ
CAPOEIRA
តេក្វាន់ដូ
កីឡាប្រដាល់ FULLCONTACT
កីឡាប្រដាល់សេរីមូយថៃ
កីឡាប្រដាល់ SAVATE
កីឡាប្រដាល់
កីឡាចំបាប់
បាល់ឡេ
កីឡា​ CARDIO
កីឡាយោហ្កា
កីឡាហាត់ប្រាណ PILATES
ការអប់រំនិងកីឡាកាយសម្ព័ន្ធ
កីឡាហាត់ប្រាណ TONING
ការកម្តៅសាច់ដុំ
កីឡាហាត់ប្រាណ STEP
កីឡាជិះកង់/ RPM / កីឡាធាក់កង់ម៉ាសីុន / កីឡាជិះកង់
កីឡាកាយវប្បកម្ម CROSS TRAINING
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធទារក
កីឡាហាត់លោត TRAMPOLINING
កីឡាប្រដាល់សេរី
AIKIDO
ខិនដូ
ថៃជីឈួន TAICHI CHUAN
យូដូ
កីឡាហាត់ប្រាណ LIA
កីឡាហាត់ប្រដាល់
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្ត
រាំសម័យថ្មី / រាំតាមផ្លូវ
រាំសម័យថ្មី / ហ្សាស
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធ
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធស៊ុយអែដ
កីឡាបាល់បោះ
កីឡាបាល់គប់
កីឡាបាល់ទាត់
កីឡាបាល់ទាត់៥នាក់ម្ខាង
កីឡាបាល់ទាត់ឆ្នេរខ្សាច់
កីឡាបាល់ទាត់ FUTSAL
កីឡាបាល់ឱបអាមេរិក
កីឡាបាល់ឱបឆ្នេរខ្សាច់ BEACH RUGBY
កីឡាបាល់ឱប TOUCH RUGBY
កីឡាបាល់ឱប RUGBY LEAGUE
កីឡាបាល់ឱប RUGBY 15S
កីឡាបាល់ទះ
កីឡាបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់
កីឡា LACROSSE
កីឡាហុកគី FLOORBALL
កីឡាហុកគី FIELD HOCKEY
កីឡា NETBALL
កីឡាបេស្បល
កីឡាវាយកូនបាល់ SOFTBALL
កីឡា Cricket
កីឡាបាល់ឱប RUGBY 7S
កីឡាជិះកង់ BMX
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះកង់ TRADITIONAL URBAN CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID CYCLING
កីឡាជិះកង់ SPORT TRAIL MTB
កីឡាជិះកង់ GRAVEL CYCLING
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
គ្រប់កីឡាជិះកង់លើភ្នំ MTB
កីឡាជិះកង់ COMPACT BIKE CYCLING
កីឡាជិះកង់ URBAN CYCLE TREKKING
កីឡាជិះកង់ URBAN SPEED CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TREKKING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TOURING
កីឡារត់ JOGGING
កីឡាជិះស្គី RECREATIONAL FITNESS ROLLER
កីឡាជិះស្គី FREERIDE ROLLER
កីឡាជិះស្គីរាំ ARTISTIC ROLLER
កីឡាទ្រីយ៉ាត្លុង
កីឡារត់ TRAIL
កីឡាស្គុទ័រ
កីឡាស្គុទ័រ FREESTYLE
កីឡាហុកគី ROLLER HOCKEY
កីឡាហុកគី BALL HOCKEY
កីឡាហុកគីតាមផ្លូវ STREET HOCKEY
កីឡាហុកគី INLINE HOCKEY
កីឡាប្រណាំងស្គីROLLER DERBY
កីឡាជិះស្គី SPEED ROLLER
កីឡាស្គុទ័រក្នុងក្រុង
កីឡាជិះក្តារ LONGBOARD
កីឡាជិះក្តារ CASTER BOARD
កីឡាជិះក្តារ CRUISER BOARD
កីឡាជិះក្តារ SKATEBOARD
កីឡាជិះស្គីលើទឹកកក
កីឡាជិះស្គីរាំលើទឹកកក
កីឡាហុកគីលើទឹកកក
BANDY / កីឡាហុកគីរុស្ស៊ី
កីឡាស្គី FREERIDE SKIING
កីឡាស្គី FREESTYLE SKIING
កីឡាអត្តពលកម្ម
កីឡារត់តាមផ្លូវ ROAD RUNNING
កីឡាហែលទឹក
កីឡាហែលទឹក OPEN WATER SWIMMING
កីឡារាំក្នុងទឹក SYNCHRONISED SWIMMING
កីឡាជ្រមុជទឹក
កីឡាបាល់ក្នុងទឹក WATER POLO
កីឡាហាត់ប្រាណក្នុងទឹក AQUAGYM
កីឡាជិះកង់ក្នុងទឹក AQUABIKE
ការដើរ
ការដើរមានឈើច្រត់
កីឡា ORIENTEERING
កីឡាជិះសេះ WESTERN RIDING
កីឡាជិះសេះ ETHOLOGIE
កីឡាជិះសេះបោះបាល់ HORSE BALL
កីឡាជិះកូនសេះ PONY GAMES
កីឡាជិះសេះ DRESSAGE
កីឡាជិះសេះ SHOW JUMPING
កីឡាជិះសេះ EVENTING
កីឡាជិះសេះ TRAIL RIDING
កីឡាជិះសេះ ENDURANCE RIDING
ការជួយសង្គ្រោះពេលលុងទឹក LIFESAVING
កីឡាហែលទឹក AQUALEARNING
SKIMBOARD
BODYBOARD
កីឡាជិះក្តារស្គីលើរលក
BODYSURF
កីឡា​ SNORKELING
កីឡា​ SCUBA DIVING
កីឡា​ FREE DIVING
កីឡា​ SPEAR FISHING
កីឡាជិះទូកក្ដោង
កីឡាជិះនាវា YACHT កំសាន្ដ
កីឡាប្រណាំងនាវាYACHT
កីឡាទូកកានូ TOURING KAYAKING
កីឡាទូកកានូ WAVE KAYAKING
កីឡាប្រណាំងទូកកានូ RACE KAYAKING
កីឡាអុំទូកកានូឈរ TOURING STAND UP PADDLE
កីឡាអុំទូកកានូឈរ RACE STAND UP PADDLE
កីឡាអុំទូកកានូឈរ WAVE STAND UP PADDLE
FREERIDE WINDSURFING
WAVE WINDSURFING
RACE WINDSURFING
FREE RIDE
ការបង្ហោះខ្លែង STATIC KITE
ការបង្ហោះខ្លែង STUNT KITE
FREE STYLE
RACE
WAVES
ការបង្ហោះឆ័ត្រយោង POWER KITE
ការបង្ហោះខ្លែង LAND KITE
ការបង្ហោះខ្លែង SNOW KITE
SAMBO
កីឡាគុនដាវ
កីឡាឡើងជញ្ជាំង INDOOR
កីឡាឡើងជញ្ជាំង OUTDOOR
កីឡាតោងឡើងភ្នំទឹកកក ICE CLIMBING / NORTH FACE
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម ROCK CLIMBING
កីឡាជិះម៉ូតូឡើងភ្នំទឹកកក EXPEDITION
កីឡាចូលអន្លង់ជ្រោះ CANYONING
កីឡាឡើងភ្នំ MULTI - PITCH CLIMBING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម BOULDERING
កីឡាឡើងភ្នំ VIA FERRATA
កីឡាដើរខ្សែពួរ SLACKLINING
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក GLACIER HIKING
កីឡាចូលរូងភ្នំ CAVING
កីឡាស្គី SKI TOURING
ការស្ទូចត្រី LURE FISHING
ការស្ទូចត្រី LEDGERING FISHING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ TROLLING
ការស្ទូចត្រី BOMBETTE FISHING
ការស្ទូចត្រី TROUT FISHING IN FISHERIES
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ JIGGING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ BOTTOM FISHING
ការស្ទូចត្រីទឹកសាប
ការស្ទូចត្រី NATURAL BAITS TROUT FISHING
ការស្ទូចត្រីឆ្លាំង
ការស្ទូចត្រី FLY FISHING
ការស្ទូចត្រីជាមួយនុុយងាប់
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ SURFCASTING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ FLOAT FISHING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ LEDGERING FISHING
ការស្ទូចត្រី MATCH FISHING
ការស្ទូចត្រី BOLOGNESE FISHING
ការស្ទូចត្រី QUIVER/FEEDER FISHING
ការអង្រុតត្រី
ការរាវលៀសគ្រំសមុទ្រ
ការស្ទូចត្រីជាមួយដងសន្ទូច APPART ROD
ការស្ទូចត្រីជាមួយដងសន្ទូច TELESCOPIC ROD
ការស្ទូចត្រី CARP COARSE
ការស្ទូចត្រីលើទឹកកក
ការស្ទូចមឹកសមុទ្រ
ការស្ទូចត្រីដោយដងចិន
គប់ថាស់
BOOMERANG
កីឡាវាយកូនគោល
កីឡាទស្សនាសត្វព្រៃ WILDLIFE WATCHING
កីឡាប្រមាញសត្វតូច
កីឡាប្រមាញសត្វ STALK HUNTING
កីឡាប្រមាញសត្វនឹងធ្នូ BOWHUNTING
កីឡាប្រមាញសត្វធំ
កីឡាប្រមាញសត្វទាព្រៃ WATERFOWL HUNTING
កីឡាសង់តង់ BUSHCRAFT
កីឡាប្រមាញសត្វ MIGRATORY GAME HUNTING
កីឡាបាញ់ថាស CLAY PIGEON SHOOTING
កីឡាបាញ់កាំភ្លើងខ្យល់ AIR RIFLES SPORT SHOOTING
កីឡាបាញ់កាំភ្លើងខ្យល់វែង 22 LONG RIFLE SPORT SHOOTING
កីឡាបាញ់ធ្នូ
កីឡាប៉េតង់ / កីឡាបោះកូនគោលឈើ / កីឡាប៊ូល
កីឡាបុកប៊ីយែរអាមេរិច
កីឡាក្តារស្គីទឹកកក FREESTYLE
កីឡាគប់ព្រួញជ័រ
កីឡាគប់ព្រួញដែក
gender_id
គ្មានភេទ
មនុស្សពេញវ័យ
ក្មេង
ទាំង២ភេទគ្រប់វ័យ
ប្រុស
ស្រី
ក្មេងស្រី
ទារក
ក្មេងប្រុស
នារី
បុរស
ទារកស្រី
ទារកប្រុស
nature_id
Tent pegs
Groundsheet
គម្របពូកខ្យល់
Clilp វ៉ែនតា
ខ្សែចង់តង់
គម្របដប
ខ្នើយ
ចុងបង្គោល
គ្រែបោះជំរុំ
ដបជាតិ Isothermal
វ៉ែនតាខ្មៅ
Laces
កាំបិតផ្សេងៗ
ប្រអប់ដាក់វ៉ែនតា
ស្នប់
អាវធំ Jacket អត់ដៃ
របាំង
ម៉ាស៊ីន​សប់ខ្យល់ដោយដៃ
ស្រោមដៃ
ប្រអប់បាយ
តង់់
ស្បែកជើងសង្រែក
Tarp
មុងកំចាត់មូស
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
ចុងស្នប់
អាវយឺត
ខោ
កាបូបសម្រាប់ដាក់ឥវ៉ាន់គេង
ស្រោមជើង
ខ្លី
អង្រឹង
គោម
Overtrousers
Jerrycan
ទឹកផ្ដាឈូក
កាំបិត
ខ្សែសំប៉ែត
Gaiters
អាវ Fleece
មួក
Monocular
កែវយឺត
សំពត់ខោ
ខោរឹប Cropped leggings
ពូក
ថង់ដៃ
ថង់គ្របកាបូប
ទំពក់តង់
ដងបង្គោល
ញញួរ
កៅអី
កំរាលគ្របសេះ
ស្រោមជាតិ Isothermal
កាបូបដាក់កំរាលគេង
ធុង
ដងវ៉ែនតាខ្មៅពាក់ពីលើ
កាបូបធ្វើដំណើរ
មួក Sun hat
អាវប៉ង់តូ
ប្រអប់បាយរថ្ងៃត្រង់
អាវការពារខ្យល់
តុបោះតង់
កៅអីបត់
កញ្ចប់បង្កក
ឈុតខ្ទះ
មូលដ្ឋាន
ប៊ូល
អាវរោមសត្វ
ខ្លី Bermuda
សាប៊ូដុសខ្លួន
សំណាញ់តុពីងប៉ុង
បំពង់ Pickup
កងដៃ
បាល់ Speedball
ឧបករណ៏លាបក្លៀក
គ្រាប់បាល់តិន្និស
វ៉ែនតា​សុវត្ថិភាព
បូចង់សក់
ផ្ទាំងវាយតិន្និស
តុពីងប៉ុង
សីរោមសត្វ
អាវ Polo ដៃខ្លី
សំពត់
រ៉ាកែត Speedball
គ្រូបង្វឹកតិន្និស
ខ្សែរ៉ាកែត
ថេបរុំដងកាន់
ប្រឆាំងការរំញ័រ
រ៉ាកែតតិន្និស
រ៉ាកែតតិន្និសឆ្នេរសមុទ្រ
ដងកាន់
សំណាញ់តិនីស
រ៉ាកែតកីឡា Squash
គ្រាប់​បាល់ Squash ball
រ៉ាកែតវាយសី Badminton
បាល់ Tennis trainer
មួក Visor
កាបូបកីឡា
គ្រាប់បាល់ប៉េងប៉ុង
បាល់
របា
ឧបករណ៏ការពារជើង
ឧបករណ៏ការពារមាត់
កាបូបព្យួរ
ពាក់កណ្តាលចំណុច
បាវខ្សាច់ Punch bag
ស្រោមដៃ Mittens
មួកសុវត្ថិភាព
កម្រាលហាត់ប្រាណ
ក្តារលំនឹង
កែបកង់
ស្បែកជើងផ្ទាត់
Trampoline
Medicine ball
ខ្សែលោតអន្ទាក់
ឧបករណ៏ការពារស្មងជើង និង ជើង
ទ្រនាប់ស្រោមដៃ
គ្រឿងម៉ាស៊ីន Multi-Function apparatus
ដុំដែក
ឥដ្ឋ Yoga
ឈុត Leotard
អាវរុំ Wrap-around top
កង់បង្វិលក្បាលពោះ
ថង់ទម្ងន់
បារអាវង
ម៉ាស៊ីន Cross trainer
កំប៉ុងក្រលុក
បន្ទះខ្សែ Suspension strap
បាល់ Jumping ball
ម៉ាស៊ីន Exercise bike
អាវ Sweatshirt
ជំរុញ
របា Push up
ខ្សែក្រវាត់
កន្លែងសម្រាប់ DIPs
ទំងន់
ទូររបា
Press bench
របា Squat rack
ទម្រដាក់ដបទឹក
ម៉ាស៊ីន Step
កីឡាអាវទ្រនាប់កីឡា
សោទំងន់
កន្សែងដែលមិនរអិល
ឈុតTracksuit
ខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាក់ទំងន់
បន្ទះទំពក់លើកទំងន់
ខ្សែក្រវ៉ាត់ lumbar
ខ្សែពួរ
ឯកសណ្ឋាន
ម៉ាស៊ីន Treadmill
Nunchaku
ខោរឹប 7/8
ឧបករណ៏ការពារជង្គង់
បង់ស្អិត
កៅស៊ូ
ប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះ
កម្រាលដុំដែក
ប្រអប់ Plyo box
បន្ទះ
ប្រតោង់ Quickdraw
ឧបករណ៍ជំនួយកដៃ
ខោរឹប
ខ្សែបួងសក់
ស្រោមបា
ឧបករណ៏ហាត់ប្រាណក្បាលពោះ
Zafu
កញ្ចប់
ចិញ្ចៀន
បូចង់សក់ Scrunchy
ម៉ាស៊ីន Rowing
ឧបករណ៏សម្អាត់កម្រាល
Gym នៅផ្ទះ
ប្រូតេអ៊ីនគ្មានខ្លាញ់
អគារហាត់ប្រាណ
អាវកាក់ទម្ងន់
ម៉ាស៊ីន Stepper
បាល់ម៉ាស្សា
បន្ទះការពារកដៃហាត់ប្រាណ
សំណាញ់បាល់បោះ
គ្រាប់បាល់បោះ
កង់ការពារជង្គង់
កង់ការពារកជើង
កង់ការពារភ្លៅ
ឧបករណ៏ទម្រស្មា
បន្ទះជំនួយ
កង់ការពារកែងដៃ
បន្ទះបិទ Kinesiology
កង់ការពារមេដៃ
ឧបករណ៏ការពារកែងដៃ
អាវយឺតក្នុង
ទម្រម្រាមដៃ
កាបូប
សំណាញ់បាល់
ខ្សែចង់កញែ្ច
សំណាញ់ Keepie uppie
កាតអាជ្ញាកណ្តាល
ក្បាលវ៉ាល់បាល់
កញែ្ច
កោណដាក់សំគាល់ Cone
អ្យេម
កងដៃសម្រាប់មេក្រុម
ដងរបា Speed hurdle
គោលបាល់ទាត់
ដៃចង្កូត
ប៊ិចគូស
ជណ្តើរសម្រាប់់ហាត់
ខោក្នុង
អាវការពារ
ឧបករណ៏ការពារធ្មេញ
ស្បែកជើងហ្វុតសាល
ផ្ទាំងសុីប
គ្រាប់បាល់ទាត់
ថង់ដាក់ស្បែកជើង
ស្រោមដៃអ្នកចាំទី
ស្បែកជើងទាត់បាល់
គ្រាប់បាល់ឪប
ស្បែកជើង Cleated shoes
បន្ទះហ្វ្រាំង
ខ្សែនិង Housing guide
ស្រោមបំពង់
កងគៀប Seat post clamp
ដងចុងចង្កូតកង់
ដងចង្កូត
ដុំបង្វិលកង់
ចាំង
ខ្សែច្រវាក់ Quick Release
ថង់ទឹក
ដៃហ្វ្រាំង
Spacer
កន្ត្រក់កង់
ឧបករណ៏លំលឹងកង់
ខ្សែហ្វ្រាំង
ខ្សែ Derailleur
បំពង់ហ្វ្រាំង
សំបកខ្សែលីប
ប្រដាប់ដាក់ដបទឹក
កញ្ចក់​មើល​ក្រោយ
ឧបករណ៍ Guide pipe and boot kit
ឧបករណ៍ាការពារចោរលួច
toe-clip
បន្ទះរឹម
ជើងបញ្ឈរ
ម៉ែត្រមេដែកម៉ែត្រ
Free wheel
ស៊ុមការពារ
ច្រវាក់
ស្កត់បិតដៃកង់
បន្ទះជ័រចាំង
ដុំទប់កង់
ពិលកង់
ចង្កឹះលេខរថយន្ដ
derailleur
កាសែត
ហ្វ្រាំង
បង់ការពារការមុតធ្លុះ
សំបកកង់
ដប​ទឹក
មួក Beanie
ខ្ទាស់ខោ
គម្របកែប
ឈុតនៅលើ aerobar
ឌីស
កន្សែង
ត្រែ
Rack ឥវ៉ាន់
ដែកការពារលីបកង់ Derailer protector
Derailleur stem
adaptor
Rack កង់
ឧបករណ៍ការពារ
កង់ផ្តល់លំនឹង
កាបូប Frame bag
កន្ដ្រុក
Seatpost
ខោខ្លីប្រណាំងកង់
ខោជិះកង់
កាបូបចង្កូតកង់
ហោប៉ៅខោហែលទឹក
កង់សម្រាប់ផ្លូវ
កង់សម្រាប់ភ្នំ
កង់កុមារ
Smartphone bracket
ឈ្នាន់
កាបូបកែបកង់
សោតាន់
ម៉ូនីទ័រកង់
ឧបករណ៍ពហុមុខងា
បង់ Doodad
ក្បាលបំពង់ស្នប់កង់
កង់សម្រាប់ទីក្រុង
កង់ Hybrid
កង់បត់
ទម្រទប់កង់ Turbo trainer
ម៉ូឌុលនៃការចង
ក្បាលខ្សែហ្រ្វាំង
ចុងខ្សែ
ឧបករណ៍ជួសជុល
កាបូបដាក់ទារក
កៅអីទារក
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
ឈ្នាន់កង់
កំរិតសំបកកង់
ដៃអាវ ​Arm cover
Safety vest
គំរបភក់
ស្គុទ័រ
ក្ដារ Wave board
ក្តារស្គី
ស្គី
Pegs
Cruiser Skate
ទូដាក់ឥវ់ាន់
ជើងបញ្ឈរកង់ស្គុទ័រ
ជិះស្គីក្ដារជិះក្ដារវែង
គម្របកង់ស្គុទ័រ
Sticker
រថយន្តដឹកទំនិញ
ឧបករណ៏ការពារកដៃ
ថង់
នាឡិកា
ម៉ូនីទ័រអត្រាបេះដូង
ខ្សែក្រវាត់ដាក់ដបទឹក
ខោក្នុង Boxer shorts
ក្រវាត់ដៃដាក់ទូរស័ព្ទ
ខោខ្លីសម្រាប់រត់ 3/5
ខោវែងសម្រាប់រត់
ពិល
ស្បែកជើងបាតដែក
ចង្កៀង
ប្រព័ន្ធ GPS
នាឡិកា Stopwatch
កាស់
ខោ Cropped trousers
ខោខ្លីសម្រាប់រត់
អាវទ្រនាប់
ខោ​ក្នុងនារី
ខោខ្លីីសម្រាប់រត់
ខ្ទាស់ច្រមុះ Nose clip
ក្តារទាត់ Kick board
ប្រដាប់លេងក្នុងទឹក
វ៉ែនតាហែលទឹក
បំពង់អណ្តែត Swim noodle
ពោងពាក់ដៃ Swim armband
ខោទឹកនោមសម្រាប់ហែលទឹក
ឈុត​ហែលទឹក
ខ្សែក្រវ៉ាត់ហែលទឹក
ខោខ្លីហែលទឹក
ពោងហែលទឹកទារក
មួកហែលទឹក
គ្រាប់បាល់ទះក្នុងទឹក
ឈុតហែលទឹកមួយផ្នែក
កាវកាក់ហាត់ប្រាណ
ពោងហែលទឹក
ខោខ្លីហែលទឹក Swim bottom
ម៉ាសជ្រមុជទឹក
មួកពាក់លេងបាល់ក្នុងទឹក
ស្រោមដៃហែលទឹក
អាវ
ស្បែកជើង Clogs
អាងហែលទឹក
ខោ ប៊ីគីនី
ក្តារហែលទឹក
ឆ្នុកចុកត្រចៀក
ម៉ាស
ពោងហែលទឹកសម្រាប់ទារក
ឈុតហែលទឹក
កាត់បន្ថយអ័ភ្រ
ពោង
ខ្សែក្រវ៉ាត់ពោងអណ្ដែត
ស្បែកជើង Aquashoes
អាវ Neoprene
ពោង Snorkeling
Mount កាមេរ៉ា
កែវកញ្ចក់លេន Corrective
ពោង Observation
ខោខ្លឺ Neoprene
ត្រីវិស័យ
ថង់ផែនទី
កម្មវិធីចាក់ម៉ាស៊ីនចាក់ MP3
ប្រអប់សម្រាប់ដាក់ធុងទឹក
ច្រវា
អាវកាក់ Bouyancy
ឈុត
ក្តា​រ Kitesurf
ស្រោមដៃប្រដាល់
ស្រោមដៃ​ប្រដាល់
ស្រោមដៃហាត់
ខោការពារក្រលៀន
Dobok
បន្ទះហ្វឹកហាត់ការវាយ
កង Ankle brace
ខ្សែក្រវ៉ាត់គីម៉ូណូ
ខ្ទាស់់ Quickdraw
គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ឡើងភ្នំ
ទំពក់ខ្ទាស់
ដីស Climbing chalk
ខ្សែពួរ Sling
ខ្សែពួរឡើងភ្នំ
កាបូបដាក់ដីស
ឈុតសំណង់ Harness
ជ័រចាប់កាន់ឡើងភ្នំ
ខ្សែឡើងភ្នំ
Perch
ខ្ទាស់់ Belay device
ស្បែកជើងឡើងភ្នំ
ដៃម៉ាស្សា
ស្រោមជើងជំនួយ
ជែលងូតទឹក
សាប៊ូងូតទឹក
កញ្ចប់ ក្តៅ / ត្រជាក់
ឈើម៉ាស្សា
Foam រូឡូ
ឡេលាបក្រោយព្រះអាទិត្យ
ទឹក
គម្របក្បាលវ៉ាល Bite valve
ភេសជ្ជៈ
ឈុត Triathlon
របាធញ្ញជាតិ
ថ្នាំរាវការពារកម្តៅថ្ងៃ
កាបូបសម្រាប់ដើរកំសាន្ត
សំណរ
Hardbait
ប្រអប់សម្រាប់ដាក់ដាក់ឥវ់ាន់
កន្រ្តង
Rod
ខ្សែ​ Line attachment
ម៉ា​ឡេ​តដោះបន្លា Surf casting
ខ្សែសន្ទូចត្រី Mackerel
Reel
ដៃអាវ
នុយត្រី
ទូកអណ្ដែត
កណ្ដឹង
ទំពក់ Jig head
ចេស
ខ្សែស្ទូចត្រី Fluorocarbon
ខ្សែ Braid
ទំពក់បង្វិល
Swivel
មេដឹកនាំ
Spinner
នុយទុន
កន្ត្រៃ
ដង្កាប់
Headcollar
ស្បែកជើងជិះសេះ
ខ្សែ ​Leadrope Ring
ស្បែកជើង Jodhpur
ស្រោមក្រចកជើងសេះ
ជើងសេះ
បង់រុំភ្នែកគោលជើងសេះ
ខោជិះសេះ
ឧបករណ៏ការពារខ្នង
បង់ប៉ូឡូ
ក្រាស់សិត Curry Comb
ស្រោម Half Chaps
ជក់
Headcollar និង leadrope
ថង់ដាក់មួកសុវត្តិភាព
ច្រាស់ Hoof pick
រំពាត់
កាបូបដុសច្រាសខ្លួនសេះ
ប្រអប់តែងខ្លួន
បន្ទះពូកកែបសេះ
កាបូបមិនជ្រៀបទឹក
kayak
គម្របការពារ
ទូកសម្រាប់ឈរអុំ
ស្បែកជើង Neoprene booties
ម៉ែត្រ Pedometer
មេសោ
ឧបករណ៍រង្វាស់ខ្នាត់
ខ្នើយសម្រាប់ធ្វើដំណើរ
ខ្សែក្រវាត់ដើមទ្រូង
ថ្មបង្កាត់ភ្លើង
ភួយ Survival blanket
ថ្នាំការពារពងបែក
Power bank
ឆ្នាំងសាក
បង្គោលសម្រាប់ឡើងភ្នំ
ថង់សម្រាប់លាង​សម្អាត
ក្តារ Body-board
ថាសបោះ
អាវ ប៊ីគីនី
អាវសម្រាប់ប្តូរខោអាវ
ខ្លី Boardshorts
surf wetsuit Shorty
ក្តារ Surfboard
ប៊ីគីនី
Boomerang
ឈុតហែលទឹក 2 pieces swimsuit
ប្រមូលគ្រាប់បាល់
ថង់ Tee bag
គ្រាប់បាល់កូនគោល
កម្រាល Putting mat
Tee
គម្របក្បាល Putter
ឆ័ត្រ
Wedge
Divot tool
បាល់ស្ដិនស៊ីល
Ball marker
ទំពក់ឆ័ត្រ
ដងដែកវាយកូនគោល
ឈុតដងវាយកូនគោល
ថង់ដាក់កូនគោល
Putter
ឈើតម្រឹម
ប្រអប់ Putting set
ថង់គ្របកាបូបការពារទឺកភ្លៀង Rain cover
យកគ្រាប់បាល់
តារាងពិន្ទុ
ឧបករណ៏វាស់ចំងាយ
រថយន្ដត្រូឡេ
ស្បែកជើងជ័រកខ្លី
ស្បែកជើងជ័រកវែង
អាវដៃវែង
ព្រួញ
ផ្ទាំងសីប
ផ្លាំងក្តារ
ការការពារ
ធ្នូ
ចុងព្រួញ
ខ្សែធ្នូ
Bow sight
ទម្រទាញព្រួញ Arrow puller
ឧបករណ៏ផ្តល់លំនឹងធ្នូ
កន្លែងដាក់ព្រួញ
ក្បាលប៊ូតុង Berger
Pallet
Jack
កាបូបដាក់ព្រួញ
ឈើបុកប៊ីយ៉ា
ខោខ្លីជិះកង់
Binding
កាមេរ៉ា​វីដេអូ
អ្យេមជិះកង់ខ្លី 3/4
ស្បែកជើងបាល់ឱប
ថង់ទឹកកក
គ្រាប់បាល់ឱប
អាវយឺតអត់ដៃ
ជំនួយការពារជង្គង់
កញ្ចប់ត្រជាក់
គ្រាប់បាល់ទះ
អាវយឺតដៃវែង
សំណាញ់បាល់ទះ
Dartboard
ព្រួញរោមសត្វ
ដងផ្លែព្រួញ
សីប្លាស្ទិច
សំណាញ់វាយសី
ស្រោមការពារជើង
Show results for