កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING

17 ផលិតផល ផ្សេងទៀត កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING

Show results for

manufacturer
SIMOND
category
Belay
កាបូប
ពូថៅ
sport_pratice
កីឡាឡើងជញ្ជាំង INDOOR
កីឡាឡើងជញ្ជាំង OUTDOOR
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
កីឡាឡើងភ្នំ VIA FERRATA
កីឡាឡើងភ្នំ MULTI - PITCH CLIMBING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម ROCK CLIMBING
កីឡាតោងឡើងភ្នំទឹកកក ICE CLIMBING / NORTH FACE
កីឡាចូលរូងភ្នំ CAVING
កីឡាជិះម៉ូតូឡើងភ្នំទឹកកក EXPEDITION
កីឡាចូលអន្លង់ជ្រោះ CANYONING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម BOULDERING
កីឡាដើរខ្សែពួរ SLACKLINING
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក GLACIER HIKING
gender_id
គ្មានភេទ
មនុស្សពេញវ័យ
nature_id
ឈុតសំណង់ Harness
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
មួកសុវត្ថិភាព
ទំពក់ខ្ទាស់
ខ្ទាស់់ Quickdraw
ខ្ទាស់់ Belay device
គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ឡើងភ្នំ
ខ្សែឡើងភ្នំ
Show results for