ផលិតផលថ្មី ២០១៩

2028 ផលិតផល ផ្សេងទៀត ផលិតផលថ្មី ២០១៩

Show results for

manufacturer
KIPSTA
KALENJI
FIFTER
IMVISO
OFFLOAD
DOMYOS
QUECHUA
FORCLAZ
GEONAUTE
NEWFEEL
ROCKRIDER
B'TWIN
OXELO
TRIBAN
VAN RYSEL
ORAO
APTONIA
PERFLY
ARTENGO
PONGORI
NABAIJI
FOUGANZA
INESIS
COPAYA
TARMAK
ALLSIX
OUTSHOCK
SUBEA
SIMOND
CAPERLAN
SOLOGNAC
GEOLOGIC
CANAVERAL
ITIWIT
OLAIAN
category
កាយាក
កីឡាក្រុម
កីឡាប្រើរ៉ាកែត
កូនហ្គោល
ជិះកង់
ជិះសេះ
ជ្រមុជទឹក
ដើរ
ដើរឡើងភ្នំ
បាញ់ព្រួញ
បាល់ទាត់
បាល់អោប
ប្រដាល់
យ៉ូហ្កា
រត់
ស្កេត​ និង ស្គុទ័រ
ស្ទូចត្រី និង បរបាញ់
ហែលទឹក
ហ្វីទណេស
ឡើងភ្នំ និង ជញ្ជាំង
sport_pratice
កីឡាបាល់ទាត់
កីឡាបាល់ទាត់៥នាក់ម្ខាង
កីឡាបាល់ទាត់ FUTSAL
គ្រប់ប្រភេទកីឡា
កីឡាបាល់គប់
កីឡាបាល់ទាត់ឆ្នេរខ្សាច់
កីឡាបាល់ឱបអាមេរិក
កីឡាបាល់ឱបឆ្នេរខ្សាច់ BEACH RUGBY
កីឡាបាល់ឱប TOUCH RUGBY
កីឡាបាល់ឱប RUGBY LEAGUE
កីឡាបាល់ឱប RUGBY 15S
កីឡាបាល់ទះ
កីឡាបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់
កីឡាបាល់បោះ
កីឡា LACROSSE
កីឡា NETBALL
កីឡាហុកគី FLOORBALL
កីឡាហុកគី FIELD HOCKEY
កីឡាវាយកូនបាល់ SOFTBALL
កីឡាបេស្បល
កីឡា Cricket
កីឡាបាល់ឱប RUGBY 7S
កីឡារត់ JOGGING
កីឡាអត្តពលកម្ម
កីឡារត់ TRAIL
កីឡាហែលទឹក
កីឡាហែលទឹក OPEN WATER SWIMMING
កីឡាទ្រីយ៉ាត្លុង
កីឡាជិះកង់/ RPM / កីឡាធាក់កង់ម៉ាសីុន / កីឡាជិះកង់
កីឡាហាត់ប្រាណ LIA
កីឡាហាត់ប្រដាល់
កីឡាហាត់ប្រាណ STEP
កីឡា​ CARDIO
ការអប់រំនិងកីឡាកាយសម្ព័ន្ធ
កីឡាហាត់ប្រាណ TONING
កីឡាហាត់លោត TRAMPOLINING
កីឡាហាត់ប្រាណ PILATES
ការកម្តៅសាច់ដុំ
កីឡាយោហ្កា
រាំសម័យថ្មី / រាំតាមផ្លូវ
រាំសម័យថ្មី / ហ្សាស
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធ
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធស៊ុយអែដ
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្ត
កីឡាកាយវប្បកម្ម
កីឡាកាយវប្បកម្ម CROSS TRAINING
បាល់ឡេ
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធទារក
កីឡា​ MOUNTAIN TREKKING
កីឡា​ BACKPACKING
កីឡារត់តាមផ្លូវ ROAD RUNNING
កីឡា ORIENTEERING
កីឡា​ DESERT TREKKING
កីឡា​ TROPICAL TREKKING
កីឡា​ ARCTIC TREKKING
កីឡាដើរឡើងភ្នំ SNOW HIKING
ការដើរ
ការដើរមានឈើច្រត់
កីឡាដើរប្រណាំង
កីឡាដើរឡើងភ្នំ MOUNTAIN HIKING
កីឡាដើរឡើងភ្នំ NATURE HIKING
កីឡារាំក្នុងទឹក SYNCHRONISED SWIMMING
កីឡាជ្រមុជទឹក
កីឡាបាល់ក្នុងទឹក WATER POLO
កីឡាហាត់ប្រាណក្នុងទឹក AQUAGYM
កីឡាជិះកង់ក្នុងទឹក AQUABIKE
កីឡាជិះកង់ BMX
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះកង់ GRAVEL CYCLING
កីឡាជិះកង់ COMPACT BIKE CYCLING
កីឡាជិះកង់ URBAN CYCLE TREKKING
កីឡាជិះកង់ URBAN SPEED CYCLING
កីឡាជិះកង់ TRADITIONAL URBAN CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TREKKING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TOURING
កីឡាជិះកង់ HYBRID CYCLING
កីឡាជិះកង់ SPORT TRAIL MTB
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
គ្រប់កីឡាជិះកង់លើភ្នំ MTB
កីឡាដើរឡើងភ្នំ FAST HIKING
កីឡាស្គុទ័រ
កីឡាស្គុទ័រក្នុងក្រុង
កីឡាស្គុទ័រ FREESTYLE
កីឡាជិះស្គី SPEED ROLLER
កីឡាជិះស្គី RECREATIONAL FITNESS ROLLER
កីឡាជិះស្គី FREERIDE ROLLER
កីឡាប្រណាំងស្គីROLLER DERBY
កីឡាជិះក្តារ CRUISER BOARD
កីឡាជិះក្តារ SKATEBOARD
កីឡាជិះក្តារ LONGBOARD
កីឡាជិះក្តារ CASTER BOARD
កីឡាហុកគី INLINE HOCKEY
កីឡាហុកគី ROLLER HOCKEY
កីឡាហុកគី BALL HOCKEY
កីឡាហុកគីតាមផ្លូវ STREET HOCKEY
កីឡាជិះស្គីរាំ ARTISTIC ROLLER
FREE RIDE
កីឡា​ SNORKELING
កីឡា​ FREE DIVING
កីឡា​ SPEAR FISHING
កីឡា​ SCUBA DIVING
កីឡាស្គី SKI TOURING
កីឡាស្គី ALPINE SKIING
កីឡាស្គី FREERIDE SKIING
កីឡាស្គី FREESTYLE SKIING
កីឡាក្តារស្គីទឹកកកតាមភ្នំ
កីឡាក្តារស្គីទឹកកក FREESTYLE
កីឡាជិះគាវទឹកកក
កីឡាជិះស្គីលើទឹកកក
កីឡាជិះស្គីរាំលើទឹកកក
កីឡាហុកគីលើទឹកកក
BANDY / កីឡាហុកគីរុស្ស៊ី
កីឡាវាយសីបាត់មិនតុន
កីឡាតិនីសឆ្នេរខ្សាច់
កីឡាវាយកូនបាល់
កីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុ
កីឡាតិននិស SQUASH
កីឡាវាយកូនបាល់ PADEL
កីឡាវាយកូនបាល់ FRONTENIS
កីឡា PICKLEBALL
កីឡាបាញ់ពណ៌ SPEEDBALL
កីឡាវាយសី SPEEDBADMINTON
កីឡាវាយសី PETECA
កីឡាវាយកូនបាល់ FRESCOBALL
កីឡាវាយកូនបាល់ BASQUE SPORTS
កីឡាវាយបាល់រ៉ាកែត RACKETBALL
កីឡាប្រើប្រាស់រ៉ាកែត
កីឡាហែលទឹក AQUALEARNING
ការជួយសង្គ្រោះពេលលុងទឹក LIFESAVING
កីឡាជិះសេះ WESTERN RIDING
កីឡាជិះសេះ ETHOLOGIE
កីឡាជិះសេះបោះបាល់ HORSE BALL
កីឡាជិះកូនសេះ PONY GAMES
កីឡាជិះសេះ DRESSAGE
កីឡាជិះសេះ SHOW JUMPING
កីឡាជិះសេះ EVENTING
កីឡាជិះសេះ ENDURANCE RIDING
កីឡាជិះសេះ TRAIL RIDING
កីឡាវាយកូនគោល
កីឡាប្រដាល់
កីឡាប្រដាល់សេរីមូយថៃ
កីឡាប្រដាល់សេរី
កីឡាប្រដាល់ FULLCONTACT
កីឡាប្រដាល់ SAVATE
JIUJITSU
AIKIDO
ខិនដូ
ថៃជីឈួន TAICHI CHUAN
កុងហ្វូ
CAPOEIRA
SAMBO
តេក្វាន់ដូ
ការាត់តេ
យូដូ
កីឡាចំបាប់
កីឡាគុនដាវ
កីឡាឡើងភ្នំ MULTI - PITCH CLIMBING
កីឡាឡើងជញ្ជាំង OUTDOOR
កីឡាឡើងភ្នំ VIA FERRATA
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម ROCK CLIMBING
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
កីឡាតោងឡើងភ្នំទឹកកក ICE CLIMBING / NORTH FACE
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក GLACIER HIKING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម BOULDERING
កីឡាឡើងជញ្ជាំង INDOOR
កីឡាជិះម៉ូតូឡើងភ្នំទឹកកក EXPEDITION
កីឡាចូលរូងភ្នំ CAVING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ JIGGING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ BOTTOM FISHING
កីឡាប្រមាញសត្វធំ
កីឡាប្រមាញសត្វ STALK HUNTING
កីឡាប្រមាញសត្វទាព្រៃ WATERFOWL HUNTING
កីឡាប្រមាញសត្វតូច
កីឡាប្រមាញសត្វនឹងធ្នូ BOWHUNTING
កីឡាសង់តង់ BUSHCRAFT
កីឡាទស្សនាសត្វព្រៃ WILDLIFE WATCHING
កីឡាប្រមាញសត្វ MIGRATORY GAME HUNTING
ការស្ទូចត្រី LURE FISHING
ការស្ទូចត្រី QUIVER/FEEDER FISHING
ការស្ទូចត្រី MATCH FISHING
ការស្ទូចត្រី BOLOGNESE FISHING
ការស្ទូចត្រីជាមួយដងសន្ទូច APPART ROD
ការស្ទូចត្រី NATURAL BAITS TROUT FISHING
ការស្ទូចត្រីជាមួយនុុយងាប់
ការស្ទូចត្រី FLY FISHING
កីឡាបាញ់ថាស CLAY PIGEON SHOOTING
កីឡាបាញ់កាំភ្លើងខ្យល់ AIR RIFLES SPORT SHOOTING
កីឡាបាញ់កាំភ្លើងខ្យល់វែង 22 LONG RIFLE SPORT SHOOTING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ LEDGERING FISHING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ TROLLING
ការស្ទូចត្រីជាមួយដងសន្ទូច TELESCOPIC ROD
ការស្ទូចត្រីដោយដងចិន
ការស្ទូចត្រី CARP COARSE
ការស្ទូចត្រីទឹកសាប
ការស្ទូចត្រីឆ្លាំង
ការស្ទូចត្រី BOMBETTE FISHING
ការអង្រុតត្រី
ការស្ទូចត្រីលើទឹកកក
ការស្ទូចត្រី TROUT FISHING IN FISHERIES
ការស្ទូចត្រី LEDGERING FISHING
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ SURFCASTING
ការរាវលៀសគ្រំសមុទ្រ
ការស្ទូចមឹកសមុទ្រ
ការស្ទូចត្រីសមុទ្រ FLOAT FISHING
កីឡាបាញ់ធ្នូ
កីឡាគប់ព្រួញដែក
កីឡាគប់ព្រួញជ័រ
ការបង្ហោះខ្លែង STUNT KITE
កីឡាទូកកានូ TOURING KAYAKING
កីឡាទូកកានូ WAVE KAYAKING
កីឡាប្រណាំងទូកកានូ RACE KAYAKING
កីឡាអុំទូកកានូឈរ WAVE STAND UP PADDLE
កីឡាអុំទូកកានូឈរ RACE STAND UP PADDLE
កីឡាអុំទូកកានូឈរ TOURING STAND UP PADDLE
កីឡាជិះទូកក្ដោង
កីឡាជិះនាវា YACHT កំសាន្ដ
កីឡាប្រណាំងនាវាYACHT
SKIMBOARD
BODYBOARD
កីឡាជិះក្តារស្គីលើរលក
BODYSURF
FREE STYLE
RACE WINDSURFING
FREERIDE WINDSURFING
WAVE WINDSURFING
WAVES
RACE
ការបង្ហោះឆ័ត្រយោង POWER KITE
ការបង្ហោះខ្លែង LAND KITE
ការបង្ហោះខ្លែង SNOW KITE
gender_id
ក្មេង
ទាំង២ភេទគ្រប់វ័យ
មនុស្សពេញវ័យ
ប្រុស
គ្មានភេទ
ស្រី
នារី
ក្មេងស្រី
ក្មេងប្រុស
ទារក
ទារកប្រុស
បុរស
nature_id
ស្បែកជើងទាត់បាល់
ខ្លី
សំណាញ់បាល់
គ្រាប់បាល់ទាត់
ស្បែកជើង Cleated shoes
ស្រោមជើង
កាបូបកីឡា
ស្បែកជើងហ្វុតសាល
អាវយឺតក្នុង
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
ស្រោមដៃអ្នកចាំទី
នាឡិកា Stopwatch
ឧបករណ៏ការពារធ្មេញ
គោលបាល់ទាត់
ថង់ដាក់ស្បែកជើង
ផ្ទាំងសុីប
ជំនួយការពារជង្គង់
ស្រោមបា
ជណ្តើរសម្រាប់់ហាត់
កញ្ចប់ត្រជាក់
ខ្សែលោតអន្ទាក់
ធុង
អាវយឺត
កីឡាអាវទ្រនាប់កីឡា
ខោរឹប 7/8
ខោ
កង់បង្វិលក្បាលពោះ
ម៉ាស៊ីន Cross trainer
Foam រូឡូ
ម៉ាស៊ីន Exercise bike
ម៉ាស៊ីន Stepper
ខោរឹប Cropped leggings
បូចង់សក់ Scrunchy
មួក
ម៉ាស៊ីន Rowing
កៅស៊ូយឺត
ម៉ាស៊ីន Treadmill
ក្តារលំនឹង
បាល់ទម្ងន់
ប្រតោង់ Quickdraw
ខោខ្លីសម្រាប់រត់ 3/5
នាឡិកា
ថង់ដៃ
ស្រោមដៃ
អាវការពារខ្យល់
ខោខ្លីសម្រាប់រត់
ខោវែងសម្រាប់រត់
ខោ​ក្នុងនារី
វ៉ែនតាខ្មៅ
បូចង់សក់
អាវរោមសត្វ
Gaiters
ត្រីវិស័យ
សំពត់
ចង្កៀង
ដប​ទឹក
ថង់សម្រាប់លាង​សម្អាត
ខ្សែក្រវាត់ដាក់ដបទឹក
កាស់
កម្មវិធីចាក់ម៉ាស៊ីនចាក់ MP3
Power bank
ឆ្នាំងសាក
ម៉ែត្រ Pedometer
កង់សម្រាប់ភ្នំ
មួកសុវត្ថិភាព
កាបូបដាក់ទារក
ឧបករណ៍ពហុមុខងា
សំបកកង់
កន្ត្រក់កង់
កាសែត
toe-clip
ឈ្នាន់
កៅអីទារក
Smartphone bracket
ស្រោមដៃ Mittens
អាវយឺតដៃវែង
ខោខ្លីជិះកង់
គម្របកែប
សោតាន់
ត្រែ
ឈ្នាន់កង់
ដងចង្កូត
កាមេរ៉ា​វីដេអូ
ជើងបញ្ឈរ
ខោខ្លីប្រណាំងកង់
ថង់ទឹក
ពិលកង់
ស្រោមបំពង់
ដៃអាវ ​Arm cover
Overtrousers
ឧបករណ៍ជួសជុល
អ្យេមជិះកង់ខ្លី 3/4
គំរបភក់
ស្នប់
ចាំង
កង់ផ្តល់លំនឹង
កង់សម្រាប់ផ្លូវ
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
ប្រដាប់ដាក់ដបទឹក
មួក Beanie
កំរិតសំបកកង់
ម៉ូនីទ័រកង់
ស្កត់បិតដៃកង់
កញ្ចក់​មើល​ក្រោយ
ម៉ាស៊ីន​សប់ខ្យល់ដោយដៃ
កែបកង់
ឧបករណ៍ាការពារចោរលួច
ឈុតនៅលើ aerobar
ខោជិះកង់
Rack កង់
Safety vest
ខោក្នុង
Spacer
កង់សម្រាប់ទីក្រុង
ខោរឹប
កង់ Hybrid
Binding
ក្បាលបំពង់ស្នប់កង់
បង់ Doodad
ថេបរុំដងកាន់
រ៉ាកែតវាយសី Badminton
រ៉ាកែតតិន្និសឆ្នេរសមុទ្រ
បាល់ Tennis trainer
ដងកាន់
ផ្ទាំងវាយតិន្និស
សំណាញ់តុពីងប៉ុង
សំណាញ់វាយសី
សីប្លាស្ទិច
បំពង់ Pickup
រ៉ាកែតតិន្និស
សីរោមសត្វ
មួក Visor
ខ្សែរ៉ាកែត
បាល់
កងដៃ
គ្រាប់បាល់តិន្និស
គ្រាប់​បាល់ Squash ball
តុពីងប៉ុង
គ្រាប់បាល់ប៉េងប៉ុង
កន្សែងដែលមិនរអិល
Zafu
ឧបករណ៏សម្អាត់កម្រាល
ឥដ្ឋ Yoga
ឈុត​ហែលទឹក
ពោងពាក់ដៃ Swim armband
កាវកាក់ហាត់ប្រាណ
ពោងហែលទឹក
មួកហែលទឹក
អាងហែលទឹក
គ្រាប់បាល់ទះក្នុងទឹក
ក្តារទាត់ Kick board
ស្បែកជើង Clogs
បំពង់អណ្តែត Swim noodle
ស្បែកជើងផ្ទាត់
វ៉ែនតាហែលទឹក
ក្តារហែលទឹក
ឈុតហែលទឹកមួយផ្នែក
ប្រដាប់លេងក្នុងទឹក
ពោងហែលទឹកទារក
ខ្សែក្រវ៉ាត់ហែលទឹក
សំណាញ់
ស្បែកជើងសង្រែក
ពោងហែលទឹកសម្រាប់ទារក
ខោទឹកនោមសម្រាប់ហែលទឹក
ក្រាស់សិត Curry Comb
ជក់
អាវ Polo ដៃខ្លី
ប្រអប់តែងខ្លួន
ច្រាស់ Hoof pick
Headcollar
Headcollar និង leadrope
ខោជិះសេះ
គ្រាប់បាល់ឪប
ឧបករណ៏ការពារមាត់
អាវការពារ
គ្រាប់បាល់ឱប
អាវយឺតអត់ដៃ
គ្រាប់បាល់កូនគោល
ខ្សែក្រវាត់
ខ្លី Bermuda
រថយន្ដត្រូឡេ
Tee
ថង់ដាក់កូនគោល
យកគ្រាប់បាល់
ឧបករណ៏វាស់ចំងាយ
ឈុតដងវាយកូនគោល
តារាងពិន្ទុ
ថង់គ្របកាបូបការពារទឺកភ្លៀង Rain cover
គ្រាប់បាល់ទះ
គ្រាប់បាល់បោះ
តុគ្រូបង្វឹក
កង់ការពារជង្គង់
សំណាញ់បាល់បោះ
ឧបករណ៏ការពារកែងដៃ
កាបូប
សំណាញ់បាល់ទះ
ការការពារ
កង់ការពារកជើង
បន្ទះជំនួយ
ទ្រនាប់ស្រោមដៃ
ឯកសណ្ឋាន
ស្រោមដៃ​ប្រដាល់
ខ្សែក្រវ៉ាត់គីម៉ូណូ
កង Ankle brace
បាវខ្សាច់ Punch bag
បង់រុំស្រោមដៃប្រដាល់
អាវក្នុងដៃវែង
ឧបករណ៏ការពារជើង
កាបូបព្យួរ
ខោការពារក្រលៀន
អាវ Neoprene
Mount កាមេរ៉ា
ម៉ាស
អាវកាក់ Bouyancy
Cruiser Skate
ស្គី
ស្គុទ័រ
ជិះស្គីក្ដារជិះក្ដារវែង
ឧបករណ៍ការពារ
Pegs
ក្តារស្គី
គម្របកង់ស្គុទ័រ
ឧបករណ៏ការពារកដៃ
Deck
រថយន្តដឹកទំនិញ
កាបូបដាក់ដីស
ដីស Climbing chalk
ទំពក់ខ្ទាស់
ខ្ទាស់់ Quickdraw
ឈុតសំណង់ Harness
ជ័រចាប់កាន់ឡើងភ្នំ
ខ្សែឡើងភ្នំ
ខ្ទាស់់ Belay device
Spinner
នុយត្រី
ថង់
សំណរ
ខ្សែ Braid
Hardbait
Rod
ប្រអប់សម្រាប់ដាក់ដាក់ឥវ់ាន់
ខ្សែ​ Line attachment
Reel
នុយទុន
ប្រអប់សម្រាប់ដាក់ធុងទឹក
ទំពក់ Jig head
ពិល
ខ្សែសន្ទូចត្រី Mackerel
មួក Sun hat
អាវដៃវែង
ធ្នូ
ចុងព្រួញ
ដងផ្លែព្រួញ
ព្រួញ
ព្រួញរោមសត្វ
Pallet
ក្បាលប៊ូតុង Berger
ផ្ទាំងសីប
ឧបករណ៏ផ្តល់លំនឹងធ្នូ
ផ្លាំងក្តារ
កាបូបមិនជ្រៀបទឹក
ខ្លី Boardshorts
ច្រវា
អាវ ប៊ីគីនី
អាវ
អាវសម្រាប់ប្តូរខោអាវ
kayak
ក្តា​រ Kitesurf
ប៊ីគីនី
ខោ ប៊ីគីនី
ឈុតហែលទឹក 2 pieces swimsuit
ក្តារ Body-board
ទូកសម្រាប់ឈរអុំ
អាវ Fleece
ឈុតខ្ទះ
សំពត់ខោ
កាបូបសម្រាប់ដាក់ឥវ៉ាន់គេង
គោម
កញ្ចប់បង្កក
ពូក
បង្គោលសម្រាប់ឡើងភ្នំ
Show results for