កីឡាឡើងជញ្ជាំង

58 ផលិតផល ផ្សេងទៀត កីឡាឡើងជញ្ជាំង

Show results for

manufacturer
SIMOND
category
Belay
សំភារៈ
ស្បែកជើង
sport_pratice
កីឡាឡើងភ្នំ VIA FERRATA
កីឡាឡើងភ្នំ MULTI - PITCH CLIMBING
កីឡាឡើងជញ្ជាំង OUTDOOR
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម ROCK CLIMBING
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
កីឡាតោងឡើងភ្នំទឹកកក ICE CLIMBING / NORTH FACE
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក GLACIER HIKING
កីឡាស្គី SKI TOURING
កីឡាឡើងជញ្ជាំង INDOOR
កីឡាចូលរូងភ្នំ CAVING
កីឡាជិះម៉ូតូឡើងភ្នំទឹកកក EXPEDITION
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម BOULDERING
កីឡាដើរខ្សែពួរ SLACKLINING
កីឡាចូលអន្លង់ជ្រោះ CANYONING
gender_id
មនុស្សពេញវ័យ
គ្មានភេទ
ក្មេង
ប្រុស
ស្រី
nature_id
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
ខ្សែពួរឡើងភ្នំ
មួកសុវត្ថិភាព
ឈុតសំណង់ Harness
ដីស Climbing chalk
ស្រោមដៃ Mittens
ខ្ទាស់់ Belay device
ធុង
ខ្លី Bermuda
ស្បែកជើងផ្ទាត់
ស្បែកជើងឡើងភ្នំ
ខ្សែពួរ Sling
ខ្សែឡើងភ្នំ
ខ្ទាស់់ Quickdraw
ទំពក់ខ្ទាស់
ជ័រចាប់កាន់ឡើងភ្នំ
កាបូបដាក់ដីស
គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ឡើងភ្នំ
Show results for