គ្រឿងបន្លាស់

60 ផលិតផល ផ្សេងទៀត គ្រឿងបន្លាស់

Show results for

manufacturer
B'TWIN
OXELO
ROCKRIDER
category
កង់ TREKKING
កែង
ច្រវ៉ាក់កង់
ឈ្នាន់
ដៃកង់
ឌីរីយ៉ែ
ពោះវៀនកង់
ពោះវៀនកង់ Hybrid
ហ្រ្វាំង CALIPPER
ហ្រ្វាំង​ LEVERS
ហ្វ្រាំង
sport_pratice
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះកង់ GRAVEL CYCLING
កីឡាជិះកង់ COMPACT BIKE CYCLING
កីឡាជិះកង់ URBAN CYCLE TREKKING
កីឡាជិះកង់ URBAN SPEED CYCLING
កីឡាជិះកង់ TRADITIONAL URBAN CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TREKKING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TOURING
កីឡាជិះកង់ HYBRID CYCLING
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
គ្រប់កីឡាជិះកង់លើភ្នំ MTB
កីឡាជិះកង់ SPORT TRAIL MTB
កីឡាជិះកង់ BMX
កីឡាស្គុទ័រ
កីឡារត់ JOGGING
gender_id
គ្មានភេទ
ក្មេង
មនុស្សពេញវ័យ
ទាំង២ភេទគ្រប់វ័យ
nature_id
ខ្សែ Derailleur
derailleur
ដែកការពារលីបកង់ Derailer protector
ក្បាលខ្សែហ្រ្វាំង
Derailleur stem
សំបកខ្សែលីប
ខ្សែនិង Housing guide
ឌីស
ស្រោមបំពង់
បង់ការពារការមុតធ្លុះ
សំបកកង់
ខ្សែច្រវាក់ Quick Release
កាសែត
ច្រវាក់
Free wheel
ឈ្នាន់
ឈ្នាន់កង់
កែបកង់
គម្របកែប
កងគៀប Seat post clamp
ខ្សែហ្វ្រាំង
ដៃហ្វ្រាំង
បន្ទះហ្វ្រាំង
ហ្វ្រាំង
បន្ទះរឹម
ចង្កឹះលេខរថយន្ដ
ដងចង្កូត
Show results for