Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម

NABAIJI

អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម

8307793
$22,00
Tax included
2 reviews
2 of 2 people recommends this product
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
 • អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
អាវពោងហែលទឹកផលិតពីហ្វ៊ូម ពណ៌ខៀវ ក្រហម
Size :
Quantity:

Store Availability

ត្រូវបានឌីសាញឡើងសម្រាប់ក្មេងៗក្នុងការហែលទឹកកម្រិតដំបូង។

អាវហែលទឹកប្រភេទនេះ គឺជួយដល់ភាពអណ្តែតរបស់ក្មេងៗនៅលើទឹកជាអាវហែលទឹកដែលផលិតពីសមាសធាតុនីអូប្រែន ដែលមានរឺត ទប់ស្កាត់ក្មេងៗពីការដោះវាចេញ។ ត្រូវបានប្រើដោយមានមនុស្សធំនៅមើលជាប់។

BENEFITS

អណ្តែត

ទទួលវិញ្ញាប័នបត្រ 20ញ៉ូវតុន EN 13138-1 ជាមួយនឹងភាពអណ្តែត 30 ញ៉ុវតុន។

ងាយស្រួលស្លៀកពាក់

ហ្វ៊ូមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបន្ទះនីអូប្រែន។រអិលដូចអាវហែលទឹក។

កាត់បន្ថយរមាស់

ផ្នែកខាងលើជារឿងសំខាន់បំផុតក្នុងការចៀសវាងការរដុសក្រោមក្លៀក

Instructions


TECHNICAL INFORMATIONS

បទពិសោធន៍នៃការរៀនហែលទឹកទាំងបីប្រភេទរបស់ Nabaiji

Nabaiji ផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ ៣៖ បទពិសោធន៍បីខុសៗគ្នា៖ការស្វែងយល់ពីទឹក ការស្វែងយល់ពីការហែលទឹក និងការស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពក្រោមទឹក។
អាវហែលទឹកប្រភេទនេះ ជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍សម្រាប់ការស្វែងយល់ពីការហែលទឹក។ ក្មេងៗមិនដឹងពីរបៀបហែលទឹកឡោះយ ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយនៅក្នុងទឹក តាមរយៈការប្រើប្រាស់ដៃ និងជើង ហើយត្រូវការចាំបាច់នូវសេរីភាពនៃការធ្វើចលនាដើម្បីរីករាយនឹងបទពិសោធន៍នៃការលេងទឹករបស់ពួកគេ។ក្មេងៗ នឹងចាប់ផ្តើមរៀនការធ្វើចលនាហែលទឹកលើកដំបូងរបស់ពួកគេ ដោយធញវើការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅចលនា ផ្តេក បញ្ឈរ ឬផ្អៀង (ទីតាំងសម្រាប់អ្នកហែលទឹក)។

ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យពាក់អាវហែលទឹក ឬអាវកាក់ហែលទឹក ដើម្បីចៀសវាងការត្រដុសនឹងក្លៀក។ អាវកាក់នេះ មិនមែនជាអាវការពារអាយុជីវិតឡើយ ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទអាវដែលអ្នករៀនហែលទឺកអាចប្រើបាន។ ត្រូវទៅនឹងទំហំដងខ្លួនរបស់កុមារ ហើយវាជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់វាពីការរបូត ឬធ្លាក់ឡើងលើចុះក្រោម។អនុវត្តតាមសញ្ញាដែលបង្ហាញក្នុងអាវពោងហែលទឹក។
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់មនុស្សធំ។ វវវអាចជាវបានក្នុងទំហំ 15-18 kg និង 18-30 kg.

ទម្ងន់ផលិតផល

ទំហំ 15-18 kg = ទម្ងន់ប្រហែល 350 g
ទំហំ 18-30 kg = ទម្ងន់ប្រហែល 380 g

Videos

Reviews

4.5/5 2 reviews
2 of 2 people recommends this product
Sản phẩm rất tiện dụng
Hoàng Nam (វៀតណាម) Used for 2 ទៅ 8 សប្តាហ៍
Độ nổi tốt, trẻ có thẻ thoải mái vận động. Có khóa kéo rất chắc chắn, đặc biệt có miếng che khóa rất thông minh để trẻ không thể tự kéo.
Very good
Worlanyo (ម៉ាឡេស៊ី) Used for 1 អាទិត្យឬតិចជាង Verified purchase What is a "Verified purchase"?

Where review is marked as "Verified purchase" confirmed by Decathlon, this means that we could verify that the client who filed this opinion has purchased the product from us.

We can confirm purchases for the reviews expressed on a request by e-mail after purchase or when the customer has this review from his personal space.

If a review is not marked as "Verified purchase," this does not mean that the author's review has no experience with the product. They may have given their review directly on the site without unique identification, or the product has been offered or paid by someone else.

The label "Verified purchase" let's help you judge the reliability of a review.
Product quality was good and price satisfactory
Response of the brand

Hi Worlanyo. We see that you had purchased lots of swimming product. Keep the reviews coming! Hope you enjoy using them. Thank you for your time reviewing our products and hope to serve you again soon!


Afika N.

 • 1