Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
100 7
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។

OLAIAN

100 7

8385418
$129,00
ពន្ធត្រូវបានបូកបញ្ចូល
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
 • ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
ក្តារបន្ទះទន់ធ្វើហ្វូមម៉ាក ទំហំ100 7 ប្រើជាមួយខ្សែ និងព្រុយបី។
ចំនួន

ស្តុកតាមហាង

រចនាឡើងដោយក្រុមអ្នកជិះក្តារយើងខ្ញុំនៅក្នុងកន្លែងរចនាម៉ូដនៅឆ្នេរក្នុងប្រទេសBasque សម្រាប់ក្មេងទំងន់ក្រោម 40 kg ដែលកំពុងរៀនជិះក្តារស្គី។

បន្ទះក្តារដែលមានផាសុកភាពសម្រាប់ក្មេង។ខ្សែធ្នូរឈើ២ដែលមាំនិងស្រាល។រចនាសម្រាប់ក្មេងឲ្យប្រើប្រាស់២ទៅ៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។អភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេស Hendaye។

BENEFITS

ការរក្សាលំនឹង

ទ្រង់ទ្រាយថ្មី ឋិតថេរខ្លាំងសម្រាប់ក្មេងរៀនជិះក្តារ ។មាឌ៖55 L។

ដែលមានទំងន់ស្រាល


ទម្ងន់3 គកក្មេងងាយស្រួលកាន់យួរ។

ងាយស្រួលកាន់

ព្រុយបីដែលអាចដោះចេញបាន កន្ទុយរាងមូល។

ធន់បានយូរ

សន្ទះប៉ូលីអេស្ទីឡែនជាមួយនឹងខ្សែធ្នូធ្វើពីឈើ២ សំបកធ្វើឡើងពីpolyethylene ។

TECHNICAL INFORMATIONS

កម្មវិធី

សម្រាប់ក្មេងមានទំងន់ក្រោម 40 kg រៀនជិះណៅរលកត្រឹមត្រគៀកដែលមានពណ៌បៃតងនិងស។
វាក៏សក្តិសមសម្រាប់ការប្រើម្តងម្កាលផងដែរដោយអ្នកចេះជិះក្តារមានទំងន់រហូតដល់ទៅ 70 kg នៅក្នុងរលកតូចៗ (មិនមែននៅក្នុងរលកធំៗនោះទេ)។

វិមាត្រ

មាឌ (L): 55
ទម្ងន់(kg)៖3 រួមបញ្ចូលទាំងព្រុយ
វិមាត្រ (អ៊ីញ)៖ 7' x 22 3/8" x 3 5/16"
វិមាត្រ (cm): 214 x 57.3 x 8.4

ឈុត

មកជាមួយខ្សែដែលភ្ជាប់ទៅនិងបន្ទះខ្សែនៅចន្លោះខ្ចៅមួល២របស់ព្រុយកណ្តាល។ ភ្ជាប់ជាមួយព្រុយ 3។

ការប្រើប្រាស់ខ្សែ

បម្រាម៖ មិនត្រូវកាន់ក្តារបន្ទះនឹងដៃ ឬម្រាមដៃដែលផ្អោបជាប់នឹងដុំខ្សែ។ វាអាចបង្ករបួសស្នាមដល់ម្រាមដៃ។

សូមតម្លើងខ្សែអោយបានត្រឹមត្រូវ ដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលភាពជាប់លាប់ទៅនឹងក្តារបន្ទះ។
ហាត់សមពីវិធីដោះខ្សែចេញពីជង្គង់ក្នុងករណីមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង។

សុវត្ថិភាពពីការណែនាំមុនពេលប្រើ

បម្រាម៖ ការទុកដាក់ក្រោមកម្តៅថ្ងៃរយៈពេលយូរ នឹងនាំឱ្យមានការដាច់ថ្នេរ។ យើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យទុកដាក់ក្តាររបស់អ្នកក្រោមម្លប់និងហាមមិនឲ្យទុកដាក់វាក្នុងយានយន្តឡើយ។សូមបណ្តឹងព្រុយឱ្យបានល្អ ជាមួយនឹងកូនសោរដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដើម្បីកុំឱ្យទឹកចូល។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបណ្តឹងក្តារបន្ទះជាមួយនឹងគ្រោង យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកដាក់ក្តារបន្ទះក្នុងកាបូបរបស់អ្នក។ ខ្សែនេះ នឹងបំផ្លាញកន្ទុយរបស់វា។

ការសាងសង់

ស្នូល EPS (សមាសធាតុប៉ូលីស្ទីរ៉ែន) ជាមួយនឹងខ្សែធ្នូធ្វើពីឈើ២ដ៏រឹងមាំ។ស្រទាប់ ប៉ូលីអេធីឡែនថ្មី នៅស្នូលដើម្បីកំណត់ទឹកមិនឱ្យជ្រាបចូល និងបង្កើនភាពរឹងមាំ។ ព្រុយបីដែលអាចដោះចេញបាន។ខ្សែធម្មតា។បន្ទះក្តាររចនាឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម្តងម្កាល។សម្រាប់ការប្េើប្រាស់ជាញឹកញាប់ យើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យប្រើម៉ូដែល 500។

អ្នកបង្កើតទ្រង់ទ្រាយក្តារបន្ទះ

លោក Jeremy Smith (Hendaye)

អកប្បកិរិយាលើទឹក

https://www.olaian.fr/conseils/les-regles-de-priorites-en-surf-tp_4603

សូមមើលរបៀបក្នុងការប្រើឲ្យបានល្អលើទឹកក្នុងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ