Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង

KIPSTA

8576119

បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង

$4,00
Tax included
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
 • បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
បាល់ទាត់ទំហំលេខ ៥ (តិចជាង ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរិ F១០០ - លឿង
Color :
Size :
Not available online

Store Availability

យើងបានរចនានិងអភិវឌ្ឍបាល់នេះសម្រាប់កីឡាករបាល់ទាត់វ័យក្មេងចាប់ដែលផ្តើមលេងម្តងម្កាលឬក្នុងបរិយាកាសក្លឹបមួយ។

ក្រុមរចនារបស់យើងបានផ្តល់អាទិភាពដល់ភាពធន់និងការលោតរបស់ស្រោមខាងក្រៅ ដូច្នេះអ្នកអាចអនុវត្តចលនាដំបូងរបស់អ្នកបាន។

BENEFITS

ធន់បានយូរ

ធន់នឹងការស៊ុតរហូតដល់ ២៥០០ ដង ផ្ទប់នឹងផ្ទៃសំប៉ែតទ្រេត នៅល្បឿន ៥០ គម/ម៉។

លោត

៣១ បន្ទះ ជាមួយភ្នាស់អ៊ុត ២ ស្រទាប់ ផ្សំជាមួយប្លោកខាងក្នុងធ្វើពីប៊ុយទីលនិងកៅស៊ូ។

TECHNICAL INFORMATIONS

ការរចនា

វាជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកលេងបាល់ក្មេងៗប្រើប្រាស់បាល់ដែលមានទំហំសមស្រប ដោយមិនគិតពីអាយុរបស់ពួកគេ ដែលជាហេតុផលដែលក្រុមរចនារបស់យើងបានបង្កើតបាល់ Firsk Kick នេះឡើង។
ទំហំ 3 សម្រាប់ក្មេងៗដែលមានអាយុក្រោម 8ឆ្នាំ
ទំហំ 4 សម្រាប់ក្មេងៗអាយុចន្លោះពី 8 ទៅ 12
ទំហំ 5 សម្រាប់អាយុផ្សេងៗទៀត។លើសពីនេះទៀតយើងបានធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ជាច្រើន ដើម្បីធានានូវសមត្ថភាពរបស់បាល់ក្នុងការទប់ទល់នឹងរាល់ការបុកនានា។

បរិមាត្រផ្ទៃក្រៅ

ចន្លោះ ៦៨,៥ និង ៦៩,៥ ក្រាម (ទំហំលេខ ៦)
ចន្លោះ ៦៣,៥ និង ៦៦ ក្រាម (ទំហំលេខ ៤)
ចន្លោះ ៦០,៥ និង ៦២,៥ ក្រាម (ទំហំលេខ ៣)

កម្រិតភាពមូល

រង្វាស់បម្រើបម្រួលជាមធ្យម៖ខ្ពស់បំផុត 2%
យើងបានវាស់វែងភាពមូលរបស់បាល់ក្នុង ១៦ ចំណុចខុសៗគ្នា និងពិនិត្យទៅលើពីភាពចាកគន្លងរបស់វាផងដែរ។
ប្រសិនបើភាពចាកគន្លងច្រើនជាង ២% (ស្តង់ដា FIFA PRO) ក្រុមវិស្វករយើងខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើការងារបន្ថែមក្នុងការបង្កើនភាពមូលរបស់បាល់ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវភាពលោតមួយដែលសមស្រប។

ការបាត់បង់សម្ពាធអតិបរមា

យើងខ្ញុំបានសប់ខ្យល់បំប៉ោងបាល់ក្នុងកម្រិតសម្ពាធខ្យល់ដែលត្រូវបានណែនាំ (ពោលគឺ ០,៨ ក្រិត)។៧២ ម៉ោងក្រោយមក បាល់មិនត្រូវបាត់បង់សម្ពាធច្រើនជាង ១៥% នៃសម្ពាធរបស់វាឡើយ ដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ០,១ ក្រិត។ ដូច្នេះហើយ សម្ពាធខ្យល់របស់បាល់ក្រោយពេល ៧២ ម៉ោង ត្រូវមានប្រហែល ០,៧ ក្រិត។
វាមានន័យថា វាជារឿងធម្មតាបំផុតដែលបាល់មួយបាត់បង់សម្ពាធយ៉ាងដូច្នេះក្រោយរយៈពេលពីរបីថ្ងៃ។

ការស្រូបទឹកអតិបរមា

យើងខ្ញុំបានធ្វើតេស្តបាល់ក្រោមស្ថានភាពភ្លៀង ដោយទុកបាល់នៅលើទឹកកម្ពស់ ២ សម សម្រាប់កម្លាំងសង្កត់រហូតដល់ ២៥០ ដង។ ជាចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើតេស្ត បាល់មិនត្រូវបញ្ចេញខ្យល់ច្រើនជាង ២០% នៃទម្ងន់សរុបរបស់វាឡើយ ឬក៏ប្រហែល ៨០ ក្រាម សម្រាប់បាល់ទំហំលេខ ៥ ឡើយ។

ការលោត

ពី ១២៥ ដល់ ១៥៥ សម ជាមួយគម្លាតអតិបរមា ១០ សម រវាងកម្ពស់លោតខ្ពស់បំផុតនិងទាបបំផុតរបស់បាល់។បាល់មួយៗត្រូវបានទម្លាក់ 10 ដងលើបន្ទះដែកពីកម្ពស់ 2 ម៉ែត្រ។

ការរក្សាទ្រង់ទ្រាយនិងសម្ពាធ

ការធ្វើតេស្តដ៏ចាំបាច់គឺទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាញ់បាល់នេះ។អាចធន់នឹងការស៊ុតរហូតដល់ ២៥០០ ដង ផ្ទប់នឹងផ្ទៃបេតុងទេរ ក្នុងល្បៀន ៥០ គម/ម៉ នៅចម្ងាយនៃការ ២,៥ ម។
នៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើតេស្ត យើងក៏បានត្រួតពិនិត្យមើល៖
- ស្ថានភាពទូទៅនៃបាល់៖ថ្នេរត្រូវតែធន់នឹងការធ្វើតេស្ត
- បរិមាត្របាល់៖ វាមិនត្រូវកើនឡើងទំហំច្រើនជាង ១,៥ សម ឡើយ។

- ភាពមូលរបស់បាល់៖ មិនត្រូវមានភាពខុសគ្នាច្រើនជាង ១,៥%។
- សម្ពាធខ្យល់៖ការបាត់បងសម្ពាធបាល់មិនត្រូវច្រើនជាង ០,១ ក្រិត ឡើយ។

ទម្ងន់

ចន្លោះ ៤២០ និង ៤៤៥ ក្រាម (ទំហំលេខ ៥)
ចន្លោះ ៣៥០ និង ៣៩០ ក្រាម (ទំហំលេខ ៤)
ចន្លោះ ៣១០ និង ៣៤០ ក្រាម (ទំហំលេខ ៣)