ដបទឹក

top-arrow Bottom-arrow
QUECHUA

Stainless Steel Isothermal Hiking Food Flask 0.8 Litre

កូដផលិតផល៖ 5602589
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for Need to keep your food warm (or cold) for several hours? Our designers developed this extremely isothermal flask.
The most isothermal food box made from stainless steel. 2 cups included, handle and shoulder strap. (0.8 litre).

Close

Decathlon Stores Near to you

Our Recommendation

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter