សំភារៈ

KIPSTA
$7,00
top-arrow Bottom-arrow

កាតាបដាក់បាល់ ពី10 ទៅ 14 បាល់

កូដផលិតផល៖ 8001768

សំណាញ់ដាក់បាល់ប្រភេទនេះ សម្រាប់អ្នកហ្វឹកហាត់ក្នុងការទុកដាក់ និងជញ្ជូនបាល់បានរហូតដល់ 14 ចំពោះបាល់ទំហំលេខ 5។
ខ្សែពណ៌លឿងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកមាត់សំណាញ់។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter