ក្តារកន្ត្រក

top-arrow Bottom-arrow
TARMAK

សំណាញ់បាល់បោះ ៦មម - ស ធន់នឹងអាកាសធាតុមិនល្អ។

កូដផលិតផល៖ 8019129
More colors

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
បាល់បោះនេះធន់នឹងអាកាសធាតុមិនល្អ។ ត្រូវគ្នានឹង ១០០% នៃប្រភេទឧបករណ៍ Tarmak។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter