អត្តពលកម្ម

KALENJI
ពីមុន $5,00
$3,00
top-arrow Bottom-arrow

ឈុតស្បែកជើងមានបន្លា៦ជ្រុងកម្រាស់ ៦មម ចំនួន ១២ គ្រាប់

កូដផលិតផល៖ 8028021
Write the first review


ឈុតមានបន្លា ១២ គ្រាប់ ឆ្លងប្រទេស៖ ពី ៦ មម (ដីស្ងួត) ដល់ ១៥ មម (ដីទន់) ការរត់លើផ្លូវរាប៖ ៦មម ឬ ៩មម កីឡាលោតកម្ពស់និងចោលលំពែង៖ រហូតដល់ ១២មម


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close