បាល់

top-arrow Bottom-arrow
ARTENGO

គ្រាប់បាល់វាយក្នុងការប្រកួត TB 920 - លឿង

កូដផលិតផល៖ 8071566
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
គុណភាពសមនឹងតំលៃសម្រាប់លេងក្នុងការប្រកួត!ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដែលមានការឯកភាពដោយ ITF, FFT និង FIT។ បាល់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៃការបើក Moselle Open ក្នុងឆ្នាំ 2017 និង 2018។

Close

Decathlon Stores Near to you

Our Recommendation

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter