សម្ភារៈជំនួយ

top-arrow Bottom-arrow
OXELO

ដុំការពារភាពកកិតសម្រាប់ស្បែកជើងស្គី, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទABEC៥ ចំនួន៨ក្នុងមួយកញ្ចប់

កូដផលិតផល៖ 8111805
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ធ្វើឱ្យការរអិលត្រឡប់មកល្អប្រសើរវិញ ឬបង្កើនការរអិលរបស់ស្បែកជើងស្គីមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ ឬស្គីម៉ូតូ។

Close

Decathlon Stores Near to you

Our Recommendation

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter