កង់ស្គីរ៉ូល័រ

OXELO
$6,00
top-arrow Bottom-arrow

ដុំការពារភាពកកិតសម្រាប់ស្បែកជើងស្គី, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទABEC៥ ចំនួន៨ក្នុងមួយកញ្ចប់

កូដផលិតផល៖ 8111805


ធ្វើឱ្យការរអិលត្រឡប់មកល្អប្រសើរវិញ ឬបង្កើនការរអិលរបស់ស្បែកជើងស្គីមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ ឬស្គីម៉ូតូ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
There are not enough products in stock
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម