សំភារៈជិះកង់

ROCKRIDER
$8,00
top-arrow Bottom-arrow

បន្លាបាតប្រើបានជាមួយ SPD

កូដផលិតផល៖ 8171726

រចនាឡើងសម្រាប់ជិះកង់លើភ្នំ ជិះកង់ធម្មតា និងជិះកង់ហាត់ប្រាណ។
បន្លាបាតប្រើបានជាមួយផលិតផលប្រភេទ Shimano SPD។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
There are not enough products in stock
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close