ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

arrow arrow
FOUGANZA

Horse Riding Leather/Cotton Leadrope For Horse and Pony 2.5 m - Black

កូដផលិតផល៖ 8185997
$20,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for Our equestrian designers created this leadrope to lead or tether your horse. It is used with a halter.
Our leadrope offers an excellent grip. Leather ends for guaranteed style! Matches the Roméo halter. The snap hook is interchangeable.

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

Horse Riding Leather/Cotton Leadrope For Horse and Pony 2.5 m - Black

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters