សំភារៈ

top-arrow Bottom-arrow
PONGORI

តុលេងតែននីសដោសេរី PPT 100 Indoor

កូដផលិតផល៖ 8209351
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ធ្វើការវាយតែននីសលើតុលើកដំបូងរបស់អ្នកជាមួយនឹងតុក្នុងអាគារ PPT 100 របស់យើង។ ងាយស្រួលតំលើងដោយប្រើប្រាស់ផ្ទៃតុ ២ ចំណែកផ្សេងគ្នា។ ជើងអាចបត់បានក្រោយពីដោះខ្សែចេញ។

Close

Decathlon Stores Near to you

Our Recommendation

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter