នុយ និងខ្សែរសន្ទូច

CAPERLAN
$3,00
top-arrow Bottom-arrow

ខ្សែរសន្ទូចត្រីមានមុខងារច្រើនយ៉ាង 200 M FL - ពណ៌ចាំងភ្លឺ

កូដផលិតផល៖ 8211792


ខ្សែរដែលមានពណ៌ភ្លឺចាំងផ្លាតនេះ មានន័យថាអ្នកនឹងមើលឃើញវាគ្រប់ពេលនឹងទទួលបានប្រាប់នៅពេលមានអ្វីមួយខាំ ឬមួយមានចលនាផ្សេងៗ. វាជាខ្សែរដែលសមស្របបំផុតទឹកដែលពោពេញទៅដោយរលក.


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close