កង់ស្គីរ៉ូល័រ

OXELO
$39,00
-25% $29,00
top-arrow Bottom-arrow

ស្គី Fit 3 ស្គីរបស់ស្រ្តី- ខ្មៅ/ប្រផេះ

កូដផលិតផល៖ 8216987

ក្រុមអ្នករចនាOxeloបានបង្កើតស្គីនេះឡើងដើម្បីជិះក្នុងរយៈចម្ងាយខ្លី (រហូតដល់១០គម)។
ជិះស្គីកង់គូរធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងគុណភាពនៃការសំកាំងល្អ ដូចឆ្នេះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជិះស្គីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close