កង់ស្គីរ៉ូល័រ

OXELO
$59,00
-33% $39,00
top-arrow Bottom-arrow

ស្គីកង់ជួរFit 3 របស់ស្រ្តី - ពណ៌ខ្មៅ/Fuchsia

កូដផលិតផល៖ 8216988

ក្រុមអ្នករចនាOxeloបានបង្កើតស្គីនេះឡើងដើម្បីជិះក្នុងរយៈចម្ងាយខ្លី (រហូតដល់១០គម)។
ជិះស្គីកង់គូរធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងគុណភាពនៃការសំកាំងល្អ ដូចឆ្នេះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជិះស្គីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close