នុយត្រី

top-arrow Bottom-arrow
CAPERLAN

តុលសុង 120 ត្រីម៉ាឃើរ៉លl

កូដផលិតផល៖ 8237228
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for
តុលសុន នុយសន្ទូចដែលមានជាប់ផ្លែសន្ទុច បញ្ចេញរំញ័រខ្លាំងដែលទាក់ទាញឲ្យមានការវាយប្រហារពីត្រី. នុយសន្ទូចនេះ ល្អបំផុតសម្រាប់ការរុករកក្រោមផ្ទៃទឹក (ជម្រៅរហូតដល់ 2ម).

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter