សំភារៈគេង

top-arrow Bottom-arrow
QUECHUA

ស្នប់ដៃសប់ពីរដង 5.2 ល - 7 PSI | សូមណែនាំសម្រាប់តង់ដែលបូមខ្យល់បាន

កូដផលិតផល៖ 8243066
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for ក្រុមការងារអ្នកចូលចិត្តបោះជំរុំបានបង្កើតស្នប់នេះសម្រាប់បូមខ្យល់តង់ Quechua បានលឿនរហ័ស & មានប្រសិទ្ធិភាព។ វាក៏អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បូមពូកខ្យល់របស់អ្នកបានផងដែរ។
កំលាំងចិត្តរបស់យើង? អាចអោយលោកអ្នកបូមបង្គោលតង់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ ស្នប់នេះនឹងធ្វើអោយការបូមតង់បានកាន់តែលឿន និងមានប្រសិទ្ធិភាពដោយសារវាបូមបានខ្លាំង និងជាក់លាក់។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter