សំភារៈជិះកង់

B'TWIN
$15,00
top-arrow Bottom-arrow

ស្រោមដាក់និងការពារសម្រាប់កង់បត់

កូដផលិតផល៖ 8271631
Write the first review

ធ្វើដំណើរដោយភាពងាយស្រួល ដោយមិនរំខានដល់អ្នកជិះផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមទីសាធារណៈ ឬធ្វើអោយកខ្វក់កាប៊ូឃ្លុបក្រោយនៃឡានរបស់អ្នកឡើយ។ រក្សាទុកកង់ឱ្យស្អាតនៅផ្ទះ។
ស្រោមដែលតូចនិងស្រាលនេះអាចដាក់នៅលើកង់របស់អ្នកបាន ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចមានភាពរហ័សរហួននិងអាចយកកង់របស់អ្នកទៅបានគ្រប់ទីកន្លែង។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម