សំភារៈជិះកង់

RIVERSIDE
$14,00
top-arrow Bottom-arrow

ដងដៃកង់ខ្នាតធំលើក្បាលកង់លៃតម្រូវបាន

កូដផលិតផល៖ 8272094

លៃតម្រូវកម្ពស់ទីតាំងជិះរបស់អ្នកដោយមិនបាច់ផ្លាស់ប្តូរដៃកង់។អង្កត់ផ្ចិតដៃកង់៖៣១,៨ មម។
ដងដៃកង់លៃតម្រូវបាន ជាមួយអង្កត់ផ្ចិតធំ (៣១,៨ មម) សម្រាប់បន្ថែមនូវផាសុកភាព។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
There are not enough products in stock
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម