សំភារៈ

QUECHUA
$11,00
top-arrow Bottom-arrow

Category 3 Polarising Clip-ons for Glasses MH OTG 120 SMALL

កូដផលិតផល៖ 8278665

Clip-ons designed for hiking in very sunny weather. Category 3 polarising lenses - 100% UV protection.
Thanks to its clip-on fastening system, the MH OTG 120 S fits most pairs of glasses. The glasses can be raised or flipped up depending on the light thanks to the built-in hinge.


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
There are not enough products in stock
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម

Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY