អាវយឹត

DOMYOS
$3,00
top-arrow Bottom-arrow

១០០ អាវយឺតស្រ្តីហាត់ប្រាណ ស្ពតធី រ៉េក និង អាវយឺតសម្រាប់ហាត់ ផាយឡេត ព៌ណស

កូដផលិតផល៖ 8280228


នេះគឺជាអាវយឺតដែលមានភាពសាមញ្ញបំផុតនិងស្រួលពាក់បំផុត ជាអាវយឺតធ្វើពីកប្បាស ១០០% (អាវ 145 ក្រាម) ។ក្រណាត់កប្បាសទន់ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចលនា។


ពណ៌

ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម