សំលៀកបំពាក់បុរស

QUECHUA
$4,00
-25% $3,00
top-arrow Bottom-arrow

ស្រោមដៃធ្វើដំណើរឡើងភ្នំ Black Explor 500

កូដផលិតផល៖ 8285576


លក្ខខណ្ឌណែនាំស្រាប់ប្រើប្រាស់៖ ពី -៤°C ដល់ ១°C។ ពង្រឹងបន្ថែមលើបាតដៃ និងម្រាមដៃ។សូមកត់សំគាល់ថាស្រោមដៃនេះពង្រឹងបន្ថែមលើមេដៃ ប៉ុន្តែមិនមានអារម្មណ៍ដឹងពីការប៉ះឡើយ


ពណ៌

ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close