ឧបករណ៍ហ្វីទណេស

DOMYOS
$199,00
top-arrow Bottom-arrow

8ft Essential 240 Trampoline and Protective Netting - Green

កូដផលិតផល៖ 8289006
Write the first review

Promised the kids a trampoline in the back garden, but worried about how safe they are? This one comes with a protective netting and soft foam around the poles.
8ft / 2.40m to safely discover the joys of trampolining! It comes with protective netting.


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close
Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY