campaign-sticker
arrow arrow
campaign-sticker
DOMYOS

របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម

កូដផលិតផល៖ 8289897
$24,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
របាហាត់លើកទំងន់នេះមានទំងន់ស្រាល (៦ គក) និងងាយស្រួលរក្សាទុក (១.២០ ម)។ ដៃមួលផ្តល់នូវការកាន់ជាប់ល្អ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការហាត់សាច់ដុំដើមដៃ និងសាច់ដុំក្បាលបីដោយសុវត្ថិភាពពេញលេញ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters