ហាត់សាច់ដុំ

DOMYOS
$24,00
top-arrow Bottom-arrow

របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម

កូដផលិតផល៖ 8289897


របាហាត់លើកទំងន់នេះមានទំងន់ស្រាល (៦ គក) និងងាយស្រួលរក្សាទុក (១.២០ ម)។ ដៃមួលផ្តល់នូវការកាន់ជាប់ល្អ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការហាត់សាច់ដុំដើមដៃ និងសាច់ដុំក្បាលបីដោយសុវត្ថិភាពពេញលេញ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម

Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY