ដុំដែក

DOMYOS
$24,00
top-arrow Bottom-arrow

របាហាត់លើកទំងន់ ២៨មម ១.២០ ម

កូដផលិតផល៖ 8289897


របាហាត់លើកទំងន់នេះមានទំងន់ស្រាល (៦ គក) និងងាយស្រួលរក្សាទុក (១.២០ ម)។ ដៃមួលផ្តល់នូវការកាន់ជាប់ល្អ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការហាត់សាច់ដុំដើមដៃ និងសាច់ដុំក្បាលបីដោយសុវត្ថិភាពពេញលេញ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម