ដុំដែក

DOMYOS
$36,00
top-arrow Bottom-arrow

របាហាត់លើកទំងន់២៨ មម ២ម

កូដផលិតផល៖ 8289900


របាហាត់លើកទំងន់នេះសាកសម្យជាមួយនឹងបន្ទះដុំដែកមូល 28មម។ ដៃកាន់គ្រើមផ្តល់នូវការកាន់ជាប់បានល្អបំផុតនៅពេលហាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពេញលេញ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម