ឧបករណ៍ហ្វីទណេស

DOMYOS
$12,00
top-arrow Bottom-arrow

បាល់ Medicineទម្ងន់ 1kg សម្រាប់ការហាត់ពត់ពែនខ្លួន

កូដផលិតផល៖ 8290417

ត្រូវបានឌីសាញឡើងសម្រាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណពង្រឹងដងខ្លួន សម្រាប់ប្រើនៅផ្ទះ ឬនៅជីម។
ប្រើប្រាស់បាល់ទម្ងន់ប្រភេទនេះ កំឡុងពេលនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ពង្រឹងកម្លាំង ឬសម្រាប់ការពង្រឹងដងខ្លួន ឬការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងវិញ។


ពណ៌

ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម