សំភារៈ និង ឧបករណ៏

arrow arrow
NYAMBA

បាល់ Medicine 3 kg សម្រាប់ការហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំ

កូដផលិតផល៖ 8290419
$20,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for ត្រូវបានឌីសាញឡើងសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ពង្រឹងសាច់ដុំ នៅផ្ទះ ឬនៅជីម។
ប្រើបាល់ទម្ងន់ប្រភេទនេះ កំឡុងពេលនៃការហាត់កីឡារបស់អ្នកសម្រាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណបែប static ឬ explosive សម្រាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណពង្រឹងសាច់ដុំជាដើម។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

បាល់ Medicine 3 kg សម្រាប់ការហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំ បាល់ Medicine 3 kg សម្រាប់ការហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំ បាល់ Medicine 3 kg សម្រាប់ការហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំ បាល់ Medicine 3 kg សម្រាប់ការហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំ បាល់ Medicine 3 kg សម្រាប់ការហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំ បាល់ Medicine 3 kg សម្រាប់ការហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំ

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters