សំភារៈ

top-arrow Bottom-arrow
SIMOND

ទំពក់ឡើងថ្ម និងឡើងភ្នំ SCREWGATE ពណ៌ខៀវ

កូដផលិតផល៖ 8292181
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for ក្រុមអ្នកឡើងភ្នំរបស់យើងបានបង្កើតទំពក់បិទបើកលឿននេះឡើងសម្រាប់ថ្ពក់ប្រព័ន្ធរ៉កជាមួយនឹងអានសេះ ឬដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកឡើងភ្នំនៅពេលកំពុងឡើងខ្សែពួរ។
ទំពក់សុវត្ថិភាពស្រាលបំផុតក្នុងប្រភេទ Simond។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter