ទីបាល់ទាត់រលាស់ស្រាល ដឹខេច - ខ្មៅ

8297064

KIPSTA

ផលិតសម្រាប់ លេងបាល់ទាត់គ្រប់ទីកន្លែង លើគ្រប់ប្រភេទទីលាន មិនថាក្នុងសាលឬនៅទីវាលឡើយ។
ទីបាល់ទាត់រលាស់នេះមានទំហំតូចនិងងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន។

Buy
     In-Store

view all stores

អត្ថប្រយោជន៍
ងាយស្រួលបើកបិទងាយបត់ ដោយសារវាមានប្រព័ន្ធរលាស់និងទំហំរបស់វា។
ងាយស្រួលផ្លាស់ទីផ្ដល់ជូនជាមួយសម្បក ដែល​រឹងបន្តឹង ព្រមទាំងមានក្រវ៉ាត់ស្មាមួយ។
ធន់នឹងការកកិតសម្ភារៈប្រើបានយូរ សម្រាប់ផ្ទៃគ្រប់ប្រភេទ (កៅស៊ូ ស្មៅ ខ្សាច់ ផ្ទៃសិប្បនិម្មិត)។
ការរក្សាលំនឹងហោប៉ៅចំហៀងផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ឧបករណ៍ និងជួយរក្សាលំនឹងទី។
ការធានា2 ឆ្នាំ
ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស

1
ទំហំនៅពេលបើក
120 x 80cm
2
ទម្ងន់
1.1kg
ពត៌មាន / គំនិត / បច្ចេកវិទ្យា
សមាសភាព
សំណាញ់ : 100.0% សារធាតុប៉ូលីអ៊ីស្ទែរ (PES) ក្រណាត់ : 100.0% សារធាតុប៉ូលីអ៊ីស្ទែរ (PES)

គន្លឹះស្តុក
ដើម្បីធានាថា វាប្រើបានយូរ សូមកុំភ្លេចរក្សាទុកវានៅកន្លែងស្ងួត។

Reviews

Show results for