សម្ភារៈកីឡាផ្សេងៗ

arrow arrow
ROCKRIDER

៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ

កូដផលិតផល៖ 8300156
$27,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ដោយអាចដាក់ទឹកបាន ១លីត្រ និងមានទំហំផ្ទុក ៣លីត្រ កាតាបស្ពាយមានកន្លែងដាក់ទឹកដែលមានទម្ងន់ស្រាល​និងហាប់ល្អនេះ អាចរក្សាបាននូវស្ថានភាពល្អឥតខ្ចោះ នៅពេលដែលអ្នកជិះកង់ និងល្អបំផុតសម្រាប់ការជិះរយៈពេលខ្លី និងដែលប្រើកម្លាំងខ្លាំង។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ ៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ ៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ ៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ ៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ ៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ ៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ ៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ ៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ ៥០០ កាតាបស្ពាយដែលមានកន្លែងដាក់ទឹក - ពណ៌ខ្មៅ

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters