កាបូប

QUECHUA
$59,00
top-arrow Bottom-arrow

Forclaz Trekking Backpack 60 Litres - Blue

កូដផលិតផល៖ 8300843

Our backpacker-designers created this backpack for travelling around the world with peace of mind on trips lasting several days
A simple, lightweight and practical bag with pockets and easy access points – practical for both occasional hiking and travelling.


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម

Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY