សំភារៈ

top-arrow Bottom-arrow
RADBUG

ព្រុយសម្រាប់ការជិះក្តារបន្ទះ100 Fins ពណ៌ទឹកក្រូច

កូដផលិតផល៖ 8303798
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for ត្រូវបានឌីសាញឡើងសម្រាប់ អ្នកលេងក្តារបន្ទះកម្រិតដំបូង សម្រាប់ទឹករលកដែលមានកម្ពស់ទាបជាង 80cm។ខ្សែចង និងព្រុយហែលទឹកមិនត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយ ដោយមានលក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
ព្រុយក្តារបន្ទះដែលផ្តល់នូវផាសុកភាពកម្រិតខ្ពស់ និងកម្លាំងរុញដ៏ប្រសើរសម្រាប់អ្នករៀនលេង។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter