សំភារៈ

top-arrow Bottom-arrow
BTWIN

ពោះវៀនមានវ៉ាល់ Presta 700x18/25 48 មម

កូដផលិតផល៖ 8311082
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ពោះវៀនទំហំ ៧០០x១៨ ដល់ ៧០០x២៥ ជាមួយនឹងវ៉ាល់ Presta សម្រាប់សំបកកង់ និងកង់ ៧០០ (២៨")។ វ៉ាល់វែងសម្រាប់យ៉ាន់ខ្យល់ ជៀសវាងប្រើប្រាស់ប្រដាប់តក្បាលវ៉ាល់។

Close

Decathlon Stores Near to you

Our Recommendation

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter