សំភារៈជិះកង់

top-arrow Bottom-arrow
BTWIN

ពោះវៀនកង់វ៉ាល់ Schrader ២៤" ១,៧ ដល់ ២,២

កូដផលិតផល៖ 8311092
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ពោះវៀនកង់ (វ៉ាល់ធំ) Schrader ២៤" សម្រាប់សំបកកង់និងកង់ទំហំ ២៤''។

Close

Decathlon Stores Near to you

Our Recommendation

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter