សំភារៈ

arrow arrow
OXELO

ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។

កូដផលិតផល៖ 8319140
$39,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
គ្រូស័រជាក្ដារស្គីខ្លីដែលមានល្បឿនលឿន ស្វាហាប់ និងមានទម្ងន់ស្រាលល្អសម្រាប់ការជិះនៅតាមទីក្រុងដែលមានចម្ងាយខ្លី។ វាគឺបានរចនាឡើងសម្រាប់ការដើរកំសាន្ត ជិះ និងលោតជុំវិញអ្វីៗដែលស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវរបស់លោកអ្នក។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។ ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។ ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។ ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។ ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។ ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។ ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។ ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។ ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។ ក្ដារស្គីខ្លីយ៉ាំបាគ្រូស័រ ខៀវ។

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters