សំភារៈជិះកង់

top-arrow Bottom-arrow
BTWIN

ពោះវៀនកង់វ៉ាល់ Presta ៤៨ មម ២៧,៥ x ១,៩ / ២.៥

កូដផលិតផល៖ 8320817
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ពោះវៀនកង់វ៉ាល់ Presta ២៧,៥ x ១,៩ ដល់ ២៧,៥ x ២,៥ សម្រាប់សំបកកង់និងកង់ ២៧,៥ អ៊ីញ។

Close

Decathlon Stores Near to you

Our Recommendation

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter