សំភារៈជិះកង់

B'TWIN
$4,00
top-arrow Bottom-arrow

ពោះវៀនកង់វ៉ាល់ Presta ៤៨ មម ២៧,៥ x ១,៩ / ២.៥

កូដផលិតផល៖ 8320817
Write the first review


ពោះវៀនកង់វ៉ាល់ Presta ២៧,៥ x ១,៩ ដល់ ២៧,៥ x ២,៥ សម្រាប់សំបកកង់និងកង់ ២៧,៥ អ៊ីញ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម