សំភារៈជិះកង់

arrow arrow
BTWIN

ថាស់ច្រវ៉ាក់កង់ដែលមានល្បឿន 7 លេខ ទំហំ 12x28

កូដផលិតផល៖ 8329145
$16,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ថាសច្រវ៉ាកកង់ដែលមានល្បឿន ៧ លេខសាកសម្យជាមួយនឹងកង់ម៉ាក Shimano ឬ SRAM។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ថាស់ច្រវ៉ាក់កង់ដែលមានល្បឿន 7 លេខ ទំហំ 12x28 ថាស់ច្រវ៉ាក់កង់ដែលមានល្បឿន 7 លេខ ទំហំ 12x28

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters