កីឡាជិះកង់

arrow arrow
BTWIN

មីញ៉ុងកង់ផ្លូវរាប ១០ លីប​ ទំហំ ១១x២៨

កូដផលិតផល៖ 8329159
$30,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for កង់ជិះលើផ្លូវរាបបំពាក់ដោយឈុតឧបករណ៍អូសទាញ SRAM ឬ Shimano មានលីបល្បឿន ១០ លេខ។សមស្របសម្រាប់ផ្លូវតាមតំបន់ភ្នំ។
មីញ៉ុងកង់ជិះលើផ្លូវរាបលីប ១០ មានធ្មេញ ១១ ដល់ ២៨។សមស្របសម្រាប់ផ្លូវតាមតំបន់ភ្នំ។ប្រើបានជាមួយ Shimano និង SRAM។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

មីញ៉ុងកង់ផ្លូវរាប ១០ លីប​ ទំហំ ១១x២៨ មីញ៉ុងកង់ផ្លូវរាប ១០ លីប​ ទំហំ ១១x២៨ មីញ៉ុងកង់ផ្លូវរាប ១០ លីប​ ទំហំ ១១x២៨

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters