ផលិតផលថែទាំ

arrow arrow
APTONIA

ក្រែមការពារកំដៅថ្ងៃពេលលេងកីឡា មាន SPF50+ 200 មល

កូដផលិតផល៖ 8335414
$18,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពាររាងកាយរបស់លោកអ្នក និងមុខពីកំដៅព្រះអាទិត្យនៅពេលហាត់កីឡាខាងក្រៅ។ មាន​ SPF 50+។ការការពារ UVA UVB ខ្ពស់។
រីករាយលេងកីឡារបស់លោកអ្នក និងទទួលបានសុវត្ថិភាព! ក្រែមការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់មុខ និងរាងកាយដែលមាន SPF50+។ ការការពារ UVA UVB ខ្ពស់។ ខ្លាំងទៅនឹងទឹក និងញើស។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ក្រែមការពារកំដៅថ្ងៃពេលលេងកីឡា មាន SPF50+ 200 មល ក្រែមការពារកំដៅថ្ងៃពេលលេងកីឡា មាន SPF50+ 200 មល ក្រែមការពារកំដៅថ្ងៃពេលលេងកីឡា មាន SPF50+ 200 មល

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters